Klassekampen beklager etter kritikk fra forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix / faksimile
Klassekampen beklager etter kritikk fra forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix / faksimile

Forlagssjef hardt ut mot Klassekampen: – Uredelig

Nå beklager avisa.

Publisert Sist oppdatert

Klassekampen har i flere artikler denne uka omtalt at to korrekturlesere, på oppdrag for avisa, finner henholdsvis 442 og 558 «stavefeil og grammatiske unoter» i Dag Solstads siste roman, «Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen».

Forlagssjef Ingeri Engelstad i forlaget Oktober har fredag et kritisk svar til Klassekampen på trykk i en nyhetsartikkel i avisa. Teksten hennes gjengis her med tillatelse.

Klassekampen beklager nå at det kan ha sett ut som Solstad har 500 feil i sin siste bok. Se hele svaret fra avisa under Engelstads tekst.

Ingeri Engelstad, forlagssjef Oktober:

På forsiden av Klassekampen på onsdag ble det slått fast at det er «500 feil i Solstads roman», og i overskriften til artikkelen står det at «Solstad-slurv får stå». Det er ingen av kritikerne her som kommer med litterære vurderinger av Solstads stil og språk. Artikkelen har ikke noe med det litterære å gjøre, og er et angrep på litteraturen til Dag Solstad.

Nå har jeg også gått nøye gjennom de to pdf-ene som er lagt til grunn, og det er helt klart høyst problematisk hvordan Klassekampen her bruker begrepet «feil». I langt de fleste tilfellene er det snakk om merknader og forslag, som at forkortelser foreslås skrevet ut. Setninger som er lysende litteratur, misforstås. Og når Solstad for eksempel lar Bjørn Hansen benytte ordet weekend, foreslår korrekturleser at det erstattes med ordet helg.

Solstad har bevisst valgt å bruke stor bokstav ved Himmelske Port, Dommens dag osv, som et litterært virkemiddel. Komma og konsekvens er også litterære virkemidler, ikke slurv eller feil. Den ene korrekturleseren (A) sier endog: «Når det først er sagt, vil jeg skynde meg å legge til at kommateringen i denne teksten faktisk er bedre, og mer gjennomført, enn i veldig mange andre bøker jeg har lest.»

Det er ikke det inntrykket man sitter igjen med etter å ha lest Klassekampens artikkel. Hvis man skulle fulgt alle forslagene til korrekturleserne som Klassekampen har hyret inn, ville mye av det særegne ved Solstads prosa blitt borte.

Klassekampen opptrer uredelig i denne saken. Den skaper et feilaktig inntrykk av Solstads roman, og sverter forfatteren og forlaget. Det undergraver også tilliten til Klassekampen.

Svar fra Klassekampen:

På Klassekampens forside onsdag slås det fast at det er «500 feil i Solstads roman». Ordet «feil» gjentas flere steder i teksten, både onsdag og i oppfølgingen torsdag.

Det riktige her er at korrekturleserne har merknader til teksten. Som alle tekstredigerere vet, er det ingen som tar inn alle endringsforslag. Iblant lar man være fordi det vil ødelegge en annen effekt man er ute etter, men vel så gjerne er man rett og slett uenig i at forslagene gjør språket bedre, også i betydningen mer korrekt.

Ordet «feil» blir derfor i beste fall misvisende, i verste fall reint ut sagt feil. Vi beklager at det i våre saker kan ha sett ut som forfatteren Dag Solstad har 500 feil i sin siste bok.

Oktobers forlagssjef Ingeri Engelstad nevner selv flere gode eksempler på merknader som med god grunn ikke burde bli tatt hensyn til. Vi beklager. Red.

Beklagelsen fra Klassekampen står også på trykk i lørdagens papirutgave.

Powered by Labrador CMS