Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten, tar dommen til etterretning. Foto: Birgit Dannenberg
Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten, tar dommen til etterretning. Foto: Birgit Dannenberg

Dagbladet og Aftenposten tapte

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg godtok ikke bildebruk i Orderud-saken. Les hele dommen her!

Publisert Sist oppdatert

Aftenpostens tidligere sjefredaktør Einar Hanseid og Dagbladets tidligere sjefredaktør John Olav Egeland vant ikke frem i menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Dømt

Bakgrunnen for saken er at de to avisene i 2001 trykket bilder av Veronica Orderud etter dommen for trippeldrap. Høyesterett dømte de to avisene for brudd på domstollovens bestemmelser om fotografering under rettssaker og av tiltaltes transport til og fra rettssalen.

Begge de to sjefredaktørene med respektive aviser ble i 2004 dømt av Høyesterett og måtte betale en bot på 10.000 kroner, subsidiært med 15 dagers fengsel.

Denne dommen ble anket videre til EMD.

Igjen

De ankende partene viste i sin anke at til artikkel 10 om ytringsfrihet i menneskerettighetskonvensjonen. Dette er spørsmålet dommerne i Strabourg skulle ta stilling til.

Nå er dommen klar og partene har ikke fått medhold i sin anke.

Les hele dommen her.

- Det tar vi til etterretning. Vi mente det var riktig å prøve, men må ta til etterretning at vi ikke nådde frem med vår argumentasjon, sier politisk redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten.

Kontinentalsokkel

Redaktør John Olav Egeland forteller at han ikke har fått lest hele dommen. Han konkluderer likevel med at fotoforbudet i norsk rett nå er blitt strengere som følge av dommen i Strasbourg.

Egeland forteller at deres prosedyre i saken var at fotoforbudet i rettssalen ikke kan gjelde i spesielle omstendigheter, som Orderud-saken, og at det i hvert fall ikke skal gjelde utenfor rettssalen.

- Nå må vi legge til grunn at rettsbygget har en slags kontinentalsokkel hvor de tiltalte eller dømte har betydelig grad av beskyttelse når det gjelder sitt privatliv, sier Egeland.

Han sier at det samtidig er greit å ha fått avklart et fysisk rettsområde.