Berner Gruppen eier bl.a. Dagbladet. Illustrasjonsfoto: Birgit Dannenberg
Berner Gruppen eier bl.a. Dagbladet. Illustrasjonsfoto: Birgit Dannenberg

Berner Gruppen varsler nye kutt

Finansinntektene pynter 2009-regnskapet, men driftsresultatet er forverret.

Publisert Sist oppdatert

Berner Gruppen, som blant annet eier Dagbladet, DB Medialab og Dagblad-Trykk, fikk et resultat før skatt i 2009 på minus 54,5 millioner kroner. Det er en klar forbedring sammenlignet med 2008, da underskuddet endte på 294,0 millioner kroner. Resultatforbedringen skyldtes i hovedsak større avkastning på konsernets investeringsportefølje.

Driftsinntektene falt imidlertid fra 545 millioner kroner i andre halvår 2008 til 531 millioner kroner i samme periode i fjor, i hovedsak som følge av annonsesvikt og opplagsnedgang.

– Dette er delvis kompensert for gjennom produktutvikling og prisøkning. Situasjonen nødvendiggjør ytterligere resultatforbedrende tiltak innen medieområdet, heter det i en pressemelding fra Berner Gruppen

Konsernets driftsresultat før avskrivninger endte på 32,6 millioner kroner i andre halvår, mot 31,8 millioner året før. For hele året falt driftsresultatet fra 33,0 i 2008 til 29,1 milliner i 2009.

Tar vi med restruktureringskostnader og goodwillavskrivninger ble driftsresultatet i 2009 minus 34,3 millioner kroner, mot minus 6,7 millioner året før. Resultatet for 2009 inneholder nedskrivninger på 25,0 millioner kroner knyttet til AS Dagblad-Trykk.

Opplaget fortsatt ned

Dagbladet hverdagsopplag endte på 104.698 eksemplarer i andre halvår, 16.457 eksemplarer ned fra samme halvår 2008. Opplaget på lørdager falt med 17.351 eksemplarer til 185.491 eksemplarer, mens opplaget på søndager ble redusert med 12.310 eksemplarer til 90.723.

I andre halvår ble inntektene fra avissalg 320,6 millioner kroner, en økning på 4,6 prosent fra tilsvarende periode i 2008. Avissalgsomsetningen økte totalt med 26,9 millioner kroner 2008 til 2009.

Omsetningseffekten av opplagsfallet er kompensert ved produktutvikling og prisøkninger.

Medialaben sliter

DB Medialab oppnådde driftsinntekter på 106,6 millioner kroner i 2009, en nedgang på 18,6 prosent i forhold til 2008. Med driftskostnader på 113,1 millioner ga dette et driftsunderskudd før avskrivninger på 6,5 millioner kroner, mot pluss 7,5 millioner i 2008.

Dagbladet.no landets er landets fjerde største nettsted. Antallet daglige brukere var 627.000 i andre halvår 2009, en økning på 14 prosent fra samme periode året før (TNS Gallup Metrix). Dagbladet mobil rangeres som den nest største mobilaktøren og hadde i snitt 142.000 ukentlige brukere i de siste seks månedene av fjoråret. Det er en økning på hele 75 prosent i forhold til samme periode i 2008 (TNS Gallup Forbruker & Media).

Trykkeri i trøbbel

Resultatet for Dagblad-Trykk endte på minus 31,5 milloner kroner i andre halvår, etter avskrivninger og andre inntekter og kostnader. I samme periode i 2008 var underskuddet på 2,9 millioner. Inkludert i resultatet for 2009 ligger en nedskrivning av anleggsmidler på 25,0 millioner kroner.

Trykkeriet nedbemannet 27,5 årsverk i fjor, det tilsvarer hver fjerde ansatte.

Venter nye problemer

– Det forventes fortsatt fallende opplag for papiravisen. For nettvirksomheten fortsetter brukerveksten, dog i et avtagende tempo. Konsernet er forberedt på fortsatt svake konjunkturer og utfordrende endringer i mediemarkedet. Berner Gruppen følger utviklingen i markedet nøye og er beredt til å iverksette ytterligere tiltak for å bedre lønnsomheten, skriver konsernet i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS