PFU behandlet klage mot Dagbladet. Her ved ansvarlig redaktør Alexandra Beverfjord.
PFU behandlet klage mot Dagbladet. Her ved ansvarlig redaktør Alexandra Beverfjord.

Pressens Faglige Utvalg

Dagbladet felt i PFU

Klaget inn av brannsjef.

Publisert Sist oppdatert

Dagbladet har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten (VVP). Det konkluderte Pressens Faglige Utvalg (PFU) med da saken kom opp under dagens møte.

I august i år publiserte Dagbladet en nettartikkel med tittelen «Varsler står fram: – Arbeidsplassen er ødelagt». Artikkelen omtalte arbeidsmiljøet ved Rogaland brann- og redningsvesen. I artikkelen blir brannsjefen anklaget for å ha ødelagt arbeidsmiljøet.

I ingressen skrev blant annet avisen at han tidligere var dømt i en annen jobbkonflikt. Dette har de senere endret.

Publiserte uten tilsvar

Klager i saken er den omtalte brannsjefen. Han mener Dagbladet brøt Vær varsom-plakatens punkt 3.2, om å være kildekritisk og kontrollere at opplysningene som gis er korrekte, samt punkt 4.1 om kravet til saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

«Det er ikke saklig eller riktig å skrive at jeg som person er dømt i en jobbkonflikt» skriver han i klagen. Han mener det derimot var styret i Midt-Hedmark brannvesen som var part i rettssaken i 2018 som Dagbladet refererte til, ikke han personlig.

Dagbladet fikk aldri kontakt med brannsjefen etter gjentatte forsøk, og publiserte dermed saken uten tilsvar. De begrunner publiseringen med VVPs punkt 4.14. om at: «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt».

Klager mener at årsaken til at Dagbladet ikke fikk noen kommentar fra ham i den aktuelle saken, skyldes «manglende tillit / kontradiksjon».

Avviser brudd

Dagbladet har i sitt tilsvar bekreftet at det formelt sett er riktig at det var organisasjonen, Midt-Hedmark brann- og redningsvesen, og ikke klager personlig som ble dømt i 2018.

Samtidig mener de at det går fram av saken at klagers rolle var mer enn formell, ettersom rettssaken oppstod på grunn av hans opptreden.

De forklarer videre:

«At en leder ansvarliggjøres med navn og bilde og tittelen ‘dømt’, ‘felt’, ‘tapte’ eller lignende, er en del av ansvaret stillingen medfører og en legitim måte for mediene å rapportere på. Det gjelder også når det er selskapet og ikke lederen som er utsatt for en fellelse eller annen form for kritikk»

Burde skapt mer balanse

Utvalget var samstemte i konklusjonen om at Dagbladet hadde opptrådt kritikkverdig i saken. Stein Bjøntegård mente de kunne ha gjort mer for å skape balanse i saken.

– Dagbladet har jo rett i at han er en sentral person i jobbkonflikten, men når det er snakk om en dom er det viktig at det er presist, sa han under dagens møte.

Gunnar Kagge forstod klager godt.

– Det er kritikk, og det er kanskje siste gang vi bruker dette, sa han og refererte til Norsk Presseforbunds forslag om at PFU skal halvere antall konklusjoner.

– Etter jul ville jeg nok ha sagt at dette er en ren fellelse, at Dagbladet her faller ned på gal side, la han til.


Powered by Labrador CMS