Klagesaken mot Sandefjords Blad ble utsatt forrige måned.
Klagesaken mot Sandefjords Blad ble utsatt forrige måned.

Pressens Faglige Utvalg

Strevde med personnummer-sak, men Sandefjords Blad gikk fri i PFU: – Hva var poenget?

PFU konkluderte i vanskelig utsatt sak.

Publisert Sist oppdatert

Pressens Faglige Utvalg (PFU) måtte utsette behandlingen av klagesaken mot Sandefjords Blad forrige måned. Onsdag klarte de imidlertid å konkludere, i en sak som har voldet både utvalget og sekretariatet hodebry.

Ifølge PFU har Sandefjords Blad ikke brutt god presseskikk.

Publiserte personnummer

Sandefjords Blad satte søkelys på allemannsretten, og slo i juli i år opp en endring i en tinglyst erklæring både på nett og på papirforsiden. På dokumentet sto både synlige signaturer og fødselsnumre, altså ellevesifrede tall bestående av fødselsdato og personnummer, tilhørende flere personer.

Avisa ble klaget inn til PFU av en berørt person som mente det dreier seg om ulovlig håndtering av persondata, og at fødselsnummer og personlig underskrift åpner for svindel og identitetstyveri.

Klageren viste blant annet til punkt 4.3 i Vær varsom-plakaten (VVP), der det heter at personlige og private forhold ikke skal fremheves når dette er saken uvedkommende.

Offentlig dokument

Sandefjords Blad mener de ikke har brutt god presseskikk, og sier at avisen har gjengitt et tinglyst, offentlig dokument i en sak der dette er journalistisk relevant. Samtidig fjernet de informasjonen da de ble kontaktet av de involverte.

Avisen får de delvis medhold i hos PFU, som mener fødselsnumrene ikke var et selvstendig journalistisk poeng.

«Utvalget forstår at det å se sitt eget fødselsnummer publisert i avisen, oppleves belastende, gitt en allmenn oppfatning av at numrene er sensitive personopplysninger. Det er likevel slik at personopplysningene ikke er av sensitiv eller taushetsbelagt art, all den tid de kun gir informasjon om kjønn og alder», heter det i uttalelsen fra PFU.

Unødvendig

Under diskusjonen i utvalget var det flere medlemmer som utrykte at de var usikre på konklusjonen i saken, én måned etter utsettelsen. Stein Bjøntegård påpekte blant annet at den nye uttalelsen nærmer seg hva han mener om saken, men at han fortsatt var i tvil.

– Det kan ikke være fritt frem for medier å publisere fødselsnumrene til folk, sa Bjøntegård.

PFU var enige om at pressen ikke kan publisere alt som er offentlig, hvis det er i strid med Vær Varsom-plakaten. Flere mente også at opplysningene Sandefjords Blad publiserte var unødvendige og ikke et journalistisk interessant.

– Hva var poenget, spurte representant for allmennheten Ingrid Rosendorf Joys.

Det var viktig for flere i utvalget å få frem at PFU ikke går god for å publisere slike opplysninger, selv om opplysningene ikke var sensitive og krenkelsene minimale.

– Jeg synes det er veldig vanskelig å gi grønt lys for å publisere fødselsnummer, sa Gunnar Kagge.

Powered by Labrador CMS