Debatt:

«Vi er avhengige av å kunne stole på mediene», skriver Margrethe Salvesen i dette innlegget. Foto: Ellen Lande Gossner/Morgenbladet
«Vi er avhengige av å kunne stole på mediene», skriver Margrethe Salvesen i dette innlegget. Foto: Ellen Lande Gossner/Morgenbladet

Media har makt til å ødelegge livet til enkeltmennesker

Forfølges av VG-artikkel fra 2010.

Publisert Sist oppdatert

VGs valg av fremstilling av «dansevideoen» fikk store konsekvenser for arbeiderpartipolitiker Trond Giske, og selv om de tilslutt endret fremstillingen, måtte Giske og hans nære betale en høy pris.

På samme måte har jeg betalt og betaler fremdeles en svært høy pris på bakgrunn av VGs fremstillinger av meg. Fremstillinger som sårer dypt og som får omfattende skader.

Å bli omtalt som en som støtter drap av uskyldige og barn, er ikke beskyldninger som man lett kan leve med i ettertid.

Å bli omtalt som en som støtter drap av uskyldige og barn, er ikke beskyldninger som man lett kan leve med i ettertid. Som sykepleier og som en person som setter menneskeverdet høyt, har dette bildet av meg nesten ødelagt meg, og hadde det ikke vært for sterk støtte av de mennesker som kjenner meg og står meg nær, vet jeg ikke hvordan jeg skulle har klart meg.

– Beviselig faktafeil

VG trykket i 2010 en større sak om meg der de antydet at min mangeårige jobb som flyvertinne i SAS var tilkoblet terrorvirksomhet. VG skrev blant annet at jeg hadde «uttrykt støtte til selvmordsbombere i Moskva». Og at jeg var sterk tilhenger av islamsk hellig krig. I 2015 dokumenterte advokat, John Christian Elden at denne VG-saken baserte seg på en beviselig faktafeil. Etter dette gjorde VG flere rettelser i egne artikler. De ryddet opp i den alvorlige feilen de hadde gjort i 2010. En feil som har kostet meg og min familie dyrt.

I VG-artikkelen, som også ble publisert på Hegnar.no, blir jeg blant annet beskyldt for å hylle og støtte gisselmassakren i Beslan. Jeg ble også beskyldt for å støtte drap og voldtekt av barn. Dette er ett blant flere innlegg som ligger lett tilgjengelige på nettstedet fremdeles.

Artikkelen i VG var mest sannsynlig bakgrunnen for at jeg ble arrestert og nektet innreise til Egypt da jeg skulle på charterferie med min datter.

Artikkelen i VG var mest sannsynlig bakgrunnen for at jeg ble arrestert og nektet innreise til Egypt da jeg skulle på charterferie med min datter. Væpnede sikkerhetsvakter skilte oss i ankomsthallen og jeg ble tatt med i avhør. Min datter som på dette tidspunktet bare var 8 år opplevde arrestasjonen som traumatisk. På bakgrunn av opplevelsen i Egypt skrev jeg en kronikk som kom på trykk i VG, Adresseavisen og Utrop.

I et intervju som ble gjort med meg i Dagbladet 30. desember 2018, uttalte VGs sjefredaktør Gard Steiro seg til avisen vedrørende artikkelen om selvmordsbombere fra 2010. Saken i Dagbladet ble gjort i forbindelse med at jeg var blitt overfalt og slått ned utenfor mitt hjem i Trondheim. Det kom frem i artikkelen at overfallet kunne ha sammenheng med at jeg skriver bok. Boka handler blant annet om hvilke konsekvenser VGs artikkel fra 2010 fikk for mitt liv.

Steiro valgte i dette intervjuet å se bort fra VGs rettelser i sine egne saker, og påstod at jeg skal ha uttrykt sympati til selvmordsbombere og støtte til jihad, til journalisten i Dagbladet.

Videre sier Steiro til Dagbladet at jeg, på direkte spørsmål fra Adresseavisen om jeg hadde deltatt i noen form for våpentrening, eller våpenbruk hadde svart: «Ingen kommentar».

Av ukjent årsak hadde Dagbladet utelatt mitt tilsvar på Steiros påstand vedrørende spørsmålet om våpentrening. Dagbladet er blitt gjort klar over dette etter at intervjuet kom på trykk, og saken er nå tatt videre til PFU.

Mitt tilsvar til Steiro og svar til journalisten i Dagbladet var følgende:

«Jeg sa ikke ingen kommentar. Jeg sa at jeg ikke ville ha med det spørsmålet. At journalisten i adressa skulle stryke det. Nettopp fordi jeg i mange år fra ungdommen hadde vært med i en pistolklubb.»

Burde ha erkjent feil

Steiro burde ha erkjent at VG hadde gjort en feil i 2010. Spesielt med tanke på at VG trykket en større sak i 2015, på bakgrunn av at jeg mistet jobben min som sykepleier ved sykehuset i Ålesund, nettopp på bakgrunn av artikkelen om selvmordsbombere i 2010.

Ansatte ved sykehuset truet med kollektiv sykemelding, hvis «flyvertinneterroristen» som «støttet selvmordsbombere» skulle fortsette å jobbe ved avdelingen. De fryktet at sykepleieren fra Trondheim skulle utføre en selvmordsaksjon mot sykehuset. Det var VGs artikkel fra 2010 som ble spredt på sosiale medier med den konsekvens at jeg måtte selge leiligheten min og flytte fra Ålesund med datteren min. Norsk Sykepleierforbund gikk til sak mot sykehuset. I 2016 fikk jeg oppreisning på bakgrunn av diskriminering.

På grunn av dette sjokkerte Steiros uttalelser til Dagbladet 30. desember 2018.

Kjernen i journalistikken er at den skal være sannhetssøkende. Vi er avhengige av å kunne stole på mediene.

VG er en stor og mektig institusjon med to og en halv million lesere, de har en viktig demokratisk funksjon. Kjernen i journalistikken er at den skal være sannhetssøkende. Vi er avhengige av å kunne stole på mediene.

Helt sentralt står da evnen til å rydde opp når man gjør alvorlige feil. Feil som kan ødelegge menneskers liv.

VG-redaktør Gard Steiro ønsker ikke å kommentere saken. Dagbladet skriver i en e-post at de ikke har mottatt noen klage fra PFU, men vil følge opp på vanlig måte når den eventuelt foreligger. Utover det ønsker heller ikke Dagbladet å kommentere saken nå.