Retten godtok Memos forside

Demonstrasjonsbildet var felt av både tingretten og PFU.

Publisert Sist oppdatert

Dagbladets magasinsatsing Memo kom på gata 16. mars 2006. Forsiden var prydet av Ahmad Youssef el Youssef, fotografert i en demonstrasjon. Muslimen som kom fra Libanon til Norge i 1999, reagerte sterkt på at han var blikkfang for en sak med tittelen «Frykter sosial bombe».

Ikke krenket

Pressens faglige utvalg behandlet saken i slutten av mai, og ga klageren medhold. Det samme gjorde Oslo tingrett, som 31. august i fjor dømte utgiveren Magasinforlaget AS ved styreformann og tidligere ansvarlig redaktør Kristine Moody til 100.000 kroner i oppreisning pluss saksomkostninger. (Hele dommen her, pdf).

Borgarting lagmannsrett har behandlet anken, og kom før helgen til at bildet av El Youssef ikke var ærekrenkende. Domstolen finner ikke belegg for at bildet assosieres med terror og mener en alminnelig leser vil forstå at det dreier seg om en illustrasjon.

Ikke privat

Retten legger også vekt på at El Youssef fikk avsannet eventuelle mistanker via et stort intervju i VG, og på PFUs kjennelse, som ble referert i Memo.

Lagmannsretten kom også til at El Youssef hadde satt seg selv i nyhetsbildet ved å delta i en kontroversiell demonstrasjon uten kjent arrangør. – Dette er således ikke en situasjon der media har invadert privatlivet, heter det i dommen.

El Youssef ble dømt til å dekke motpartens saksomkostninger med 142.000 kroner.

Powered by Labrador CMS