Dagens Næringsliv vant søksmålet mot Retriever. Medieovervåkingstjenesten må betale 6 millioner kroner til avisen.
Dagens Næringsliv vant søksmålet mot Retriever. Medieovervåkingstjenesten må betale 6 millioner kroner til avisen.

Retriever tapte mot Dagens Næringsliv i tingretten – begge vurderer anke

Medieovervåkingstjenesten må betale 6 millioner kroner til avisen.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Dagens Næringsliv (DN) stevnet i november medieovervåkningstjenesten Retriever for retten. Avisen mente Retriever stjeler avisens innhold, og ønsket å forby Retriever å bruke avisens innhold og varemerke i sine tjenester. Og tingretten ga langt på vei DN medhold, skriver Medier24.

Ifølge Medier24 konkluderer tingretten med at Retrievers handlinger er i strid med bransjepraksis og at enkelte deler av praksisen er i strid med god forretningsskikk.

Blant annet forbys Retriever nå å bruke vesentlige deler av innholdet fra medier utgitt av Dagens Næringsliv AS. De må også betale 6 millioner kroner til Dagens Næringsliv AS, i tillegg til 3 millioner kroner i sakskostnader.

– Utnyttet innholdet

DNs sjefredaktør Amund Djuve sier til NTB at dette er en viktig dom for mediebransjen.

– Fordi den fastslår at man ikke kan utnytte mediers innhold uten avtale. Dommen slår fast at Retriever må opphøre den systematiske snyltingen og ulovlige utnyttelsen som de har holdt på med av vårt innhold i en årrekke. Det er interessant at den aktøren som får en dom mot seg, er eid av mediebedrifter, som blant annet NTB.

Retriever, er eid av nyhetsbyråene TT og NTB.

Vurderer anke

Administrerende direktør Robert Söderling i Retriever sier i en kommentar til NTB at de nå vurderer å anke dommen til lagmannsretten.

Söderling sier at de er glade for at retten har tilbakevist alle påstander om brudd på åndsverkloven og varemerkeloven, og understreker at Oslo tingrett gir Retriever medhold i at de ikke har overtrådt eneretten til Dagens Næringsliv.

– På tross av dette har retten basert på en kort og mangelfull gjennomgang likevel funnet at Retriever har opptrådt i strid med «god forretningsskikk», sier Söderling.

Han peker på at Oslo tingrett legger til grunn at Retriever kan bruke opp til 10 prosent av innholdet fra medier utgitt av Dagens Næringsliv, uten å bryte denne standarden.

– Vi mener Retriever allerede opererer langt innenfor denne standarden, og tingretten legger således feil faktum til grunn når den hevder at «god forretningsskikk»-standarden er brutt, sier Söderling.

Skal se nærmere på dommen

Også fra motparten vurderes det å anke deler av dommen. DNs sjefredaktør sier han sammen med sin advokat skal se nærmere på den delen av dommen som omhandler åndsverkloven

– Der har den tatt utgangspunkt i de få delene av teksten som avviker fra det opprinnelige, for å legge vekt på hvor lik teksten er det opprinnelige. Jeg kommer til å vurdere, sammen med advokaten, å anke den delen av dommen, sier Djuve til NTB.

Powered by Labrador CMS