Konsernsjef Hege Yli Melhus Ask presenterte i dag NHST-tallene for første kvartal 2020.
Konsernsjef Hege Yli Melhus Ask presenterte i dag NHST-tallene for første kvartal 2020.

Minus 83,5 millioner kroner i første kvartal

Korona ga økonomisk smell for NHST.

Publisert Sist oppdatert

– Koronapandemien (covid-19) førte i første kvartal til negative konsekvenser for NHST Media Group, skriver selskapet i en pressemelding tirsdag kveld.

NHST eier og utgir blant annet Dagens Næringsliv, Morgenbladet og Fiskeribladet.

Driftsinntektene til selskapet endte på 281,2 millioner kroner, ned 3,5 prosent sammenliknet med første kvartal 2019. Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i annonseinntektene på cirka 10 millioner kroner, skriver konsernet.

NHST påpeker også at for de norske publikasjonene og flere av konsernets globale publikasjoner, hadde oljeprisfallet negativ betydning for markedsutviklingen.

Videre skriver NHST at driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble forbedret fra minus 6,5 millioner kroner i første kvartal 2019 til et positivt resultat på 3,6 millioner kroner i første kvartal 2020. Forbedringen skyldtes i hovedsak lavere lønnskostnader og reduserte innkjøp av tjenester.

Resultat før skatt ble på minus 83,5 millioner kroner. Det er særlig oppkjøpet av det franske selskapet Mentions i 2018 som trekker ned.

– Endrede markedsutsikter som følge av covid-19-pandemien, har medført at konsernets goodwill i forbindelse med oppkjøpet av Mention, som ble balanseført i 2018, ble nedskrevet med 80,6 millioner kroner i første kvartal. Konsernet har imidlertid god tro på Mentions konkurranseevne og inntjeningspotensial på lengre sikt, skriver NHST.

– Jeg er meget tilfreds med organisasjonens evne til å levere kvalitetsjournalistikk og viktige produkter tross krevende arbeids- og markedsforhold. Medarbeidernes helse og sikkerhet har stått sentralt hele veien. Vi var raskt ute med å iverksette tiltak for å beskytte både ansatte og kunder, sier konsernsjef Hege Yli Melhus Ask ifølge pressemeldingen.

– Inntekter og resultater utviklet seg positivt i januar og februar, men den siste måneden i kvartalet opplevde vi en betydelig nedgang i inntektene.

Hun forteller videre at samtlige virksomheter i konsernet har implementert tiltak for å redusere kostnader, og de totale kostnadsreduksjonene utgjør over 100 millioner kroner i år.

– Det vil bidra til at vi kommer oss gjennom krisen slik at vi kan fortsette arbeidet med å videreutvikle selskapene våre, sier konsernsjefen.

Powered by Labrador CMS