Dagens Næringsliv står for tre av fem omsatte kroner i NHST. Foto: Glenn Slydal Johansen
Dagens Næringsliv står for tre av fem omsatte kroner i NHST. Foto: Glenn Slydal Johansen

Dagens Næringsliv redder eier

Svak lønnsomhet reduserer driftsresultatet i NHST.

Publisert Sist oppdatert

I fjorårets siste kvartal måtte mediekonsernet NHST tåle en nedgang på 95 prosent i driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA), sammenliknet med samme periode i 2012. EBITDA endte på én millioner kroner, mot 19,7 millioner året før.

Trøsten for NHST er at Dagens Næringsliv leverte sitt beste resultat siden år 2000, med et driftsresultat på 24 millioner i fjerde kvartal og 93,5 millioner kroner samlet for 2013.

Omsatte for 1,24 milliarder

Ordinært driftsresultat for konsernet i fjerde kvartal endte på minus 10,9 millioner, mot 9,6 millioner i pluss i 2012.

Akkumulert omsetning for hele fjoråret er på 1,24 milliarder kroner. Det er en framgang på 37 millioner mot året før. Driftsresultatet endte på 9,3 millioner kroner mot 44 millioner i 2012. 

I fjerde kvartal økte omsetningen fra 313 millioner kroner i 2012 til 327 millioner kroner i fjor. 

Omsetningsveksten kom som følge av fremgang i Dagens Næringsliv (DN), Direct Relations og Nautical Charts, mens forretningsområdet Global gikk tilbake. Det var kun DN og Direct Relations som viste omsetningsvekst.

Konsernet hadde ved utgangen av 2013 om lag 40 flere ansatte enn ved inngangen til året.

Forretningsområde DN

Etter omleggingen i første kvartal i fjor består forretningsområdet DN nå av Dagens Næringsliv, DN Nye Medier (DN.no) og TDN Finans. Omsetningen i fjerde kvartal steg med fem prosent til 196 millioner i fjerde kvartal 2013, sammenliknet med samme periode året før.

Annonseinntektene gikk svakt tilbake i fjerde kvartal etter to kvartaler med vekst, og var noe ned sammenliknet med 2012.

Opplagsinntektene, inkludert inntektene fra abonnementstjenestene til TDN Finans, fortsatte å stige. Opplagsinntektene endte på 95 millioner kroner, som er en framgang fra samme periode forrige år. Veksttakten i fjerde kvartal var 11 prosent sammenliknet med fjerde kvartal 2012.

Høy aktivitet

Kostnadene i DN var høyere i 2013s siste kvartal enn i tilsvarende periode i 2012. De endte på 171 millioner kroner, som er en økning på 6 prosent. Den tiltagende kostnadsveksten gjennom året var ifølge pressemeldingen fra NHST resultatet av høy aktivitet og fulle effekter av en planlagt styrkning av deler av organisasjonen. Integreringen av organisasjonene i DN og DN.no er nå fullført.

Inntektsvekst og kostnadskontroll i DN resulterte i et driftsresultat på 24 millioner, som er på linje med et sterkt fjerde kvartal i 2012.

Akkumulert kom DN ut med en omsetning på 725 millioner kroner, mot 691 millioner for 2012. Det gir en framgang på 5 prosent.

Både opplagsinntektene og annonseinntektene viste vekst i 2013. DN oppnådde et driftsresultat på 93,5 millioner kroner i fjor, sammenliknet med 79 millioner i 2012. Driftsmarginen endte på 13 prosent, som er frem fra 11 prosent året før.

Svak lønnsomhet

NHST slår fast at lønnsomheten i konsernet gjennomgående har vært for svak, med unntak for DN. Det er satt i verk tiltak for å bedre lønnsomheten og risikoprofilen.