Kutter fem prosent i egen lønn

Ledelsen i Dagens Næringsliv og søsterbedriftene kutter lønningene med fem prosent, og forventer at de ansatte følger opp.

Publisert Sist oppdatert

NHST Media Group, som blant annet eier Dagens Næringsliv, fastslår at den økonomiske situasjonen for konsernet er så alvorlig at den krever kollektive lønnskutt. I et skriv til de ansatte beskriver konsernsjef Gunnar Bjørkavåg en kritisk situasjon for virksomhetene, som følge av den globale finanskrisen og et påfølgende kraftig fall i det norske annonsemarkedet.

»… selv om det er ventet at markedet vil nå bunnen, må vi vente et mye svakere marked resten av 2008 og det meste av 2009», skriver Bjørkavåg.

Alle sa ja

Konsernsjefen sier til Journalisten.no at det foreløpig er 15 ledere som har akseptert et lønnskutt på fem prosent, med virkning fra november.

– Forespørselen ble sendt lørdag til alle ledere som rapporterer til meg. Det gjelder både ansatte i konsernet og lederne i datterselskapene. Søndag hadde alle sagt ja. Vi venter at enda flere vil bli omfattet av lønnsnedgangen, varsler Bjørkavåg.

I brevet til de ansatte skriver han:

«De samlede lønnskostnadene for konsernet må reduseres i samme størrelsesorden». Med andre ord fem prosent.

Følger ansatte opp?

Det betyr at konsernledelsen forventer at alle ansatte følger opp, ved å gå med på et kollektivt lønnskutt på fem prosent. Forhandlingene vil vise om journalister, grafikere, kontoransatte og andre ansattegrupper vil vise like stor vilje til å redusere konsernets lønnskostnader.

For DNs del vil dette i tilfelle bety en innsparing på 10-12 millioner kroner. Avisens samlede personalkostnader, inkludert lønninger, avgifter og pensjon, utgjorde 205,6 millioner kroner i 2007.

De ansatte i DN har registrert at lønna til toppleder Amund Djuve er økt fra 1,33 til 2,46 millioner kroner siden 2002, inkludert varierende bonuser. I samme periode har konsernsjef Gunnar Bjørkavåg fått økt sin inntekt fra 1,99 til 3,89 millioner kroner. Et lønnsnedslag på fem prosent vil dermed utgjøre et sekssifret beløp for begge.

Kutter 80 millioner

Av frykt for langvarige, negative effekter for NHSTs globale virksomheter, og for å sikre løpende overskudd på den daglige driften, har NHSTs styre besluttet å kutte kostnader for totalt 80 millioner kroner. 50 av de 80 millonene skal tas i DN.

Alle avdelingene i DN har levert forslag til kostnadskutt. Tiltakene vil bli iverksatt umiddelbart, og danne grunnlag for 2009-budsjettet. Likende prosesser skal gjennomføres i NHSTs øvrige datterselskaper.

Powered by Labrador CMS