Navn: Kjetil Stormark (37) Ny jobb: Redaktør/daglig leder i Dalane Tidende fra 1. mars 2009

Publisert

– Du har fått priser for gravejournalistikk i VG, og du har vært leder av Skup. Hvilke muligheter ser du for å forstsette et slikt engasjement i Egersund?

– Jeg er veldig opptatt av at en lokalavis skal være lokalpatriotisk inntil det aktivistiske, men samtidig kritisk, nærgående og granskende som lokal vaktbikkje. Jeg tror nok at de som har maktposisjoner i Egersund-området må være forberedt på at Dalane Tidende kan bli et hakk hvassere og mer krevende å ha med å gjøre. Så får jeg håpe at jeg ikke bidrar til å grave min egen grav.

– Du går fra nyhetsredaktørjobb i konserneide Laagendalsposten til en frittstående avis. Mye blir annerledes?

– Ja, Dalane Tidende er en av de få gjenværende lokalavisene med mange, små, lokale eiere. Den har god økonomi, men i dagens medievirkelighet er det mange fordeler ved å samarbeide og finne andre å stå sammen med. Endringstakten er nå så stor at det er fornuftig å finne alliansepartnere.

– Hvilke partnere er aktuelle for Dalane Tidende?

– Dalane Tidende har en stor eierpost i Jæren Avis-gruppen, som eier Jærbladet og en rekke andre aviser i Rogaland. Gruppen ledes av Ivar Rusdal, som er styreleder i Dalane Tidende og leder av Mediebedriftenes Landsforening. Jeg har et ønske om å utvide samarbeidet med avisene i Jæren Avis-gruppen, både redaksjonelt og merkantilt.

– Du har planer om å styrke avisen på nett?

– Jeg kommer til å gjøre noe raskt med den multimediale delen av Dalane Tidende og sørge for at vi blir et fullblods mediehus. I Laagendalsposten er vi i ferd med å nå målet om en oppdateringsfrekvens på minst en ny sak hver time, i den 12-timersperioden de fleste leserne er på nett. Det har bidratt til en formidabel trafikkvekst. Også i Dalane Tidende vil jeg være opptatt av å få miksen mellom nett- og papirutgavene til å funke.