Det Nye nr. 14 2014
Det Nye nr. 14 2014

Felte Det Nye - Finansavisen gikk fri

En P-merket forside holdt ikke for Pressens Faglige Utvalg, som derimot så i nåde til Finansavisens grovkornede satire mot skuespiller Nils Ole Oftebro. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Pressens Faglige Utvalg felte det Nye for mangelfull reklamemerking, men lot nåde gå for rett da tvilsom bildebruk i Finansavisen- utstyrt med en grovkornet tittel - kom til behandling.

Se videoopptak fra PFU-møtet nederst i artikkelen.

Klagen mot Det Nye gjelder en forside, publisert høsten 2014. Forsiden viser en smilende fotomodell, Det Nye-jenta 2014, sammen med en rekke henvisningstitler til innhold i bladet.

Et enstemmig PFU slår fast at Det Nye har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 2.6 og Tekstreklameplakatens punkter 5 og 7. Utvalget uttaler at mediebedrifter må avvise forsøk på å kjøpe seg inn i redaksjonell tekst.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG

• Behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner).

• Består av sju medlemmer: fire fra pressen og tre fra allmennheten.

• Faste medlemmer av PFU i perioden 1. juli 2014 til 1. juli 2016:

Alf Bjarne Johnsen (VG), leder
Alexandra Beverfjord (NRK), nestleder
Øyvind Brigg (TV 2)
Henrik Syse (Institutt for fredsforskning)
Eva Sannum (Geelmuyden Kiese)
Amal Aden (forfatter og foredragsholder)
Tone Angell Jensen (Fremover)

På side 3 i den aktuelle utgaven opplyser Det Nye ved hjelp av en hvit P i en ramme, at “Coveret inneholder produktplassering”. Klagerne, medieforsker Jens Barland og journalist Vegard Venli, mener at Det Nye har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens og Tekstreklameplakatens bestemmelser om å opprettholde et klart og tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold.

Produktplasserering

Klagerne peker på at P-en signaliserer at forsiden inneholder produktplassering, men mener dette ikke er et symbol bladets lesere er kjent med eller forstår.

Det Nye har avvist klagen og viser til at P-en er innarbeidet i tv-sammenheng. Bladet mener, i motsetning til klagerne, at P-en er et godt etablert symbol for produktplassering.

PFU registrerer at Det Nye for å ville informere sine lesere om at fotomodellen på bladets coverside er kledd opp av en klesforretning, som også har betalt bladet for dette. Slik utvalget ser det, er forsiden derfor reklame for denne klesforretningen.

Uten bindinger

Utvalgets presseetiske utfordring var å ta stilling til om P-en er en tilstrekkelig informasjon til leserne. PFU slår fast at produktplassering som sådan er ikke presseetisk uakseptabelt, men at publikum skal være trygg på at det redaksjonelle stoffet springer ut av en selvstendig og uavhengig journalistisk vurdering, uten bindinger til kommersielle interesser.

“Derfor er det helt avgjørende at eventuelle bindinger blir synliggjort. Den omtalte P-en er en juridisk konstruksjon som er pålagt tv-medier. I presseetikken har en merking av sponset innhold ved bruk av en P ingen rolle. Utvalget legger derfor til grunn de presseetiske regler som sier at hvis innhold er sponset/produktplassert, skal publikum gjøres tydelig klar over dette”, heter det i PFUs uttalelse.

Utvalget mener at Det Nye har valgt å merke annonseforsiden utydelig. Både med hensyn på merkingens uttrykk – en P – og dernest plasseringen av denne, som utvalget mener er svak og perifer. PFU konkluderer derfor med at Det Nye ikke i tilstrekkelig grad har opprettholdt et klart skille mellom redaksjonelt og kommersielt materiale.

Av det grove slaget

Tittelen “Har du prøvd å suge din egen pikk?” innfelt på et 12 år gammelt bilde av skuespilleren Nils Ole Oftebro, fant nåde hos PFU. Etter en noe springende humordebatt, blant annet med henvisning til Charlie Hebdo-tragedien i vinter, konkluderte PFU med at Finansavisen ikke kan felles for å ha brutt god presseskikk i denne saken.

Utvalget gikk dermed imot PFU-sekretariatets innstilling om brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, om krav til varsomhet med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.

Klagen fra Oftebro gjaldt en artikkel på Finansavisens bakside - humorside - som omtaler en hendelse der Oftebro skulle på kino med sine barnebarn, men ble avvist fordi barna var for unge. Illustrasjonen ble benyttet til en humoristisk tekst om “Da bestefar klikket”.

I etterkant kontaktet Oftebro selv Aftenposten for å informere publikum om aldersreglene. Samtidig beklaget han overfor kinovaktene at han hadde blitt sint.

Gammelt bilde

Oftebro mener Finansavisen brøt god presseskikk ved å bruke det 12 år gamle bildet som ble tatt av ham i forbindelse med monologen “Pikk Preik – Penis-Monologen” på Smuget i Oslo. Videre viste han til at avisen har tillagt ham et utsagn han ikke brukte i den omtalte hendelsen på Colosseum kino.

Oftebro mente bildebruken representerte et brudd med 4.10. Dette avviste Finansavisen, og viste til at det hele dreide seg om en notis på humorsiden og at PFU ikke har for vane å overprøve revytekster og illustrasjoner til slike. Avisa mente at illustrasjonen viser klageren i en aggressiv og morsom situasjon, lik den episoden som omtales og som Oftebro selv har beklaget.

Ingen forklaring

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund, som er PFUs sekretariat, begrunnet sekretariatets innstilling ved å poengtere at leserne har vanskelig for å forstå koplingen til Oftebro-monologen ”Pikk Preik”.

– De fleste vil ikke huske det over ti år gamle teaterstykket, og vil derfor ha problemer med å forstå at Oftebro ikke sa det som står i tittelen til Finansavisen. Derfor må vi balansere opp mot om dette er en personlig krenkelse. Det framstår som privat og veldig personlig, uten noen forklaring. Leserne er ikke gitt noen mulighet til å forstå humoren ved denne bildebruken.

Det er vanskelig å pålegge Finansavisen 18-årsgrense

PFU diskuterte seg imidlertid fram til enighet om at det ville være for strengt å felle Finansavisen for brudd på 4.10. Utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen (VG/journalistene) oppsummerte diskusjonen slik, ikke uten humoristisk snert:

– Oftebro har rett til følelsen av å være krenket. Men det er vanskelig å pålegge Finansavisen 18-årsgrense, eller kreve at avisa bare skal deles ut etter mørkets frambrudd. Finansavisen burde imidlertid forklart bakgrunnen for tittel- og bildebruken bedre, og vi kan oppfordre redaksjonen til å tenke seg bedre om en annen gang i forhold til kravene i 4.10. Men etter en samlet vurdering kan ikke Finansavisen felles for å utført sterk og krenkende satire eller journalistikk.

Yttergrenser

Johnsen argumenterte med, og fikk utvalget støtte, at ytringsfrihetens yttergrenser trenger beskyttelse.

– Det har andre debatter i vinter vist, sa PFU-lederen med henvisning til det som skjedde i Paris med satiremagasinet Charlie Hebdo.

Johnsen viste også til at NRKs humorprogram Nytt på Nytt hver uke benytter bilder som settes i andre sammenhenger enn de opprinnelige.

Alexandra Beverfjord (NRK/redaktørene) understreket at humor må ha vide rammer, selv om hun var i tvil om bildebruken i dette tilfellet. Også Eva Sannum (Geelmuyden Kiese/allmennheten) var i tvil.

– Vi setter retten til satire høyt, men kombinasjonen av bildebruken og tittelen er problematisk, sa hun.

PFU sier seg enig med Finansavisen i at avisens bakside er tilstrekkelig innarbeidet som humorside, godt kjent for avisens lesere.

Se PFU-møtet i opptak

Powered by Labrador CMS