Flere aktører interessert i DAB-konsesjon

DAB-frekvensene i Riksblokk II kan ende opp som storbynett.

Medietilsynet varslet i forrige uke at Riksblokk II på DAB-nettet skal auksjoneres bort til høystbydende. Auksjonen dreier seg om å kjøpe anleggskonsesjon samtidig som det kjøpes frekvenstillatelser. Begge konsesjonene vil bli tildelt én og samme aktør.

Ukjent verdi

Seniorrådgiver Line Langnes i Medietilsynet sammenligner situasjonen med det som allerede har skjedd innenfor digital-TV.

– Også NTV har både anleggskonsesjon og frekvenstillatelser. Det er samme konsesjonssystem på FM-nettet, sier Langnes.

Digitale innholdskonsesjoner, som for eksempel Radio Norge og P4 har fått tildelt av Medietilsynet, kommer i tillegg til tillatelsene som skal auksjoneres bort i slutten av april.

Verdien på konsesjonene som nå lyses ut er ukjent fordi det er første gang at det auksjoneres bort en kringkastingskonsesjon i Norge.

– Vi er også veldig spente på verdien, sier Langnes.

Søkere

Hun vil ikke kommentere hvilke aktører som kan være mulige kjøpere av DAB-blokken. Men hun viser til at tilsynet i fjor høst gjennomførte en runde for å undersøke om det var interesse for den. Den gang meldte en håndfull interessenter seg, men rådgiveren vil ikke opplyse hvem disse var.

– Det er unntatt offentlighet fordi man ikke skal kunne spekulere på hvem man konkurrerer mot, sier Langnes, og understreker at også nye interessenter kan melde seg og by på auksjonen neste måned.

Leder Øyvind Vassasen i NRKs distribusjonsavdeling sier at NRK blir direktetildelt de frekvensene myndighetene mener NRK bør ha. 

Men NRK er deleier i selskapet Digitalradio Norge sammen med P4 og SBS. Selskapet har som uttalt mål å «søke om konsesjon for ledig kapasitet i det digitale nettet og fordele den til aktører i markedet,» som det heter på deres nettsted.
- Vi misliker sterkt at konsesjonen skal auksjoneres bort. Radiobransjen er allerede pålagt store kostnader i forbindelse med digitaliseringen. Men vi er nødt til å vurdere å gi et bud, skriver daglig leder Ole Jørgen Torvmark i en SMS.

Også Norkring, som har både analogt og digitalt sendernett for radio kan være interessert i de utlyste konsesjonene.

Storbynett

Det ligger ingen krav til dekningsgrad i konsesjonen som nå skal selges. Det betyr at nettet kan ende opp med bare å dekke de største byene i landet.

– Man kan risikere et storbynett, og det er noe føringene fra Stortinget også tar høyde for. Det er ingen krav til Riksblokk II utover at den hovedsakelig skal være for digital lydkringkasting.

Kapasiteten i blokken vil være på rundt 12 radiokanaler, avhengig av hvilken kvalitet kanalene som sendes vil få. Langnes sier antallet kanaler det er plass til avhenger av om det velges DAB eller DAB+-teknologi. Det er videre mulig å velge ulik kvalitet på strømmen. Tale krever for eksempel lavere bitrate enn musikk. I tillegg blir komprimeringsteknologien bedre og bedre for hvert år.

Analog slukking 

Hvis halvparten av radiolyttingen skjer på digitale plattformer i 2015 vil FM-nettet slukkes to år senere. For at det skal kunne skje er det satt opp en rekke vilkår, som at NRK må ha like høy digital dekning med P1 som lisenskringkasteren i dag har med FM-nettet og at det digitale radiotilbudet må gi publikum en merverdi.

– Dekningen av Riksblokk II vil telle med når man skal se om slukkevilkåret på 90 prosent dekning for kommersiell radio er oppfylt per 1. januar 2015. Utbyggingen av Riksblokk II kan derfor være med på å oppfylle slukkekravene.

Auksjonen åpnes 25. april klokka 12, og lukkes 26 timer senere. Kun forhåndsregistrerte aktører kan legge inn bud under auksjonen.

Vinneren vil få en konsesjon som er gyldig ut år 2031.

Powered by Labrador CMS