Per Valebrokk.
Per Valebrokk.

- Vi må tjene penger

Bunnlinjen til nye E24 Dine Penger må bli bedre enn de to selskapene leverer til sammen i dag.

En driftsmargin på ni prosent er ikke godt nok, forteller Per Valebrokk. Litt over et døgn er gått siden VG annonserte at Dine Penger og E24 skal fusjoneres. Det nye selskapet skal ledes av Valebrokk mens Tom Staavi skal ta tak i andre oppgaver i VG.

Selv om fusjonen ikke er endelig, for den skal først til behandling og så gis en endelig konklusjon i VGs styre, er det lite som skulle tilsi at det ikke blir noe av.

Forsvare eksistensen

For selv om det er forskjell på børs og privatøkonomi, er det likevel mange fellesnevnere. Begge redaksjonene skriver om rentemøtene, men på hver sin måte, og således utfyller de hverandre.

– Målet er å lage en så bra økonomiavis som mulig og at vi skal ha et godt og faglig sterkt miljø. Og så må selskapet forsvare sin egen eksistens, sier Valebrokk. Han har lekt med fusjonstanken i et par år, men har ingen kongstanker rundt hva produktet skal bli. Dessuten synes han nok at begrepet kongstanke er for pompøst. Uansett handler det om å få organisasjonen på plass før det tas stilling til om fusjonen fører til eventuelle endringer i bemanningen.

Styrket bemanningen

Klubbleder Johan Nordstrøm sier til Journalisten at stemningen blant de ansatte i redaksjonen er fylt av spente forventninger. Han sier det er rasjonelt å slå sammen de to publikasjonene. Han mener det ikke er behov for å redusere bemanningen.

– Vi kan ikke se noen behov for det. Slik vi er nå, er vi godt rustet for fremtiden, og dessuten ligger vi foran budsjett. Det går mye bedre for Dine Penger i år, sier han.

Klubbleder Kristin Norli i E24 er enig. Der i gården har de forståelse for argumentene for hvorfor dette gjøres. Hun forteller at det fremover vil være informasjonsmøter hvor de ansatte kan komme med innspill. Det er også knyttet spenning til hvordan selskapet organisatorisk vil bli seendes ut.

– Det er en naturlig ting journalister lurer på når det blir snakk om sammenslåinger og endringer. Vi ser overhodet ikke behov for nedbemanning, den forventer vi er på samme nivå eller eventuelt styrkes, sier hun.

Valebrokk har ikke tatt noen stilling til bemanningen. Uansett, sier han, bedriften skal tjene penger og bra med penger. Bedre enn det samlede resultatet de to selskapene leverte i fjor. Da var driftsmarginen ifølge Valebrokk et stykke over ni prosent.

Styrke hverandre

– Ambisjonen er å lage jævlig god journalistikk og å tjene penger.

Hvorvidt de to redaksjonene vil se en større sammensmeltning på tvers av stoffområdene, er for tidlig å si, men redaktøren mener det i hvert fall vil være mer stoffutveksling enn tidligere.

For E24 vil det sammenslåtte selskapet tilføre et stoffområde nettstedet har manglet og dermed vil det kunne styrke seg i kampen med DN. Det er mellom E24 og DN kampen om å være ledende på næringslivsnyheter vil stå, mener Valebrokk.

Dine Penger på sin side vil dra nytte av E24s trafikk. Og ikke minst vil det nok være en fordel for salgsavdelingen å bli en del av et større miljø. Samt at kombinasjonen av de to kan være ekstra attraktivt for annonsørene. Valebrokk forteller at de allerede har fått positive tilbakemeldinger fra både annonsører og mediebyråer.

I fjor lansert Dine Penger betalingstjenesten DP+. Den skal bestå, sier Valebrokk. Men noe E24+ ser han ikke for seg.

– Vi jobber med nyheter, og det mener jeg ikke fungerer bak betalingsløsninger. Dessuten lykkes vi med annonsemodellen.

– Hva med merkevaren Dine Penger, vil den bestå i overskuelig fremtid?

– Ja, hvis ikke blir det å kaste gode penger ut av vinduet. Dine Penger har landets sterkeste merkenavn blant medier som dekker personlig økonomi, det skal vi fortsette å dyrke.

Powered by Labrador CMS