PFU tirsdag 25. februar. Foto: Tor Torgersen
PFU tirsdag 25. februar. Foto: Tor Torgersen

Parkeringsbot skapte PFU-splittelse

Dine Penger felt med dissens.

Tirsdag behandlet Pressens faglige utvalg (PFU) to klager fra Q-Park mot VG og VG-eide Dine Penger. Klagene kom i kjølvannet av Dine Pengers dekning av 68 år gamle Tone som fortalte at hun fikk bot til tross for gyldig billett.

– Tones (68) p-billett var ikke «ikke kvalifisert synlig» – fikk bot, lød overskriften i oktober.

«Da Tone Melvær (68) kom ut fra kjøpesenteret og møtte parkeringsvakten ved bilen, pekte hun på den gyldige billetten som lå i frontruten. Da fikk hun bot,» het det i ingressen.

Debatt

Klager mente saken hos Dine Penger brøt med Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om kildekontroll, 4.1 om saklighet og omtanke i innhold og presentas og 4.14 om samtidig imøtegåelse. 

Sekretariatet innstilte på at Dine Penger felles for brudd på punkt 3.2.

Klagen vakte stor debatt i utvalget, og mange representanter ga tidlig under diskusjon uttrykk for tvil om hvor de skulle lande.

Blant spørsmålene som ble diskutert var om det var nok at parkeringsselskapet fikk fra klokken 12 på formiddagen til neste morgen med å svare. I saken ble det opplyst at «Q-Park besvarte ikke Dine Pengers henvendelser onsdag ettermiddag.»

Se hele diskusjonen her.

Medieberedskap

Jourrnalistrepresentant Øivind Brigg fra TV 2 mente det må forventes at et selskap som Q-Park, med en omsetning på over en halv milliard i 2012, har beredskap for mediene.

– Verden er ikke sånn lenger at de kan sette kroken på døra klokken 16, sa Brigg. 

I tillegg til diskusjonen om tidsaspektet, mente blant andre allmennhetens representant Hadi Strømmen Lile at Dine Penger var for konstaterende i artikkelen. Han stilte også spørsmål ved om nettstedet var kritisk nok til kilden som fikk bot.

– Jeg er krystallklar på at det er stor forskjell på en liten setning som «mener hun». Den lille tilføyelsen er ekstremt viktig, sa Lile.

Flertallet gikk til slutt inn for å felle Dine Penger for brudd på punkt 3.2. Presserepresentantene redaktør Alexander Øystå, Øivind Brigg og Martin Riber Sparre bestemte seg for å formulere en dissens. 

– Få saker blir dårligere av flere kilder, det gjelder her også. Saken ville styrket seg ved å ha med Q-Park. Men det som står her er ikke tilbakevist av noen. Da er min oppfatning at det blir for strengt å dømme etter 3.2, sa Øystå. 

Samtidig ble Dine Penger frikjent for punktet om samtidig imøtegåelse. Det mente utvalgsleder Hilde Haugsgjerd sender et tydelig signal til informasjonsbransjen om hva mediene forventer av dem:

– Her har de hatt muligheten til å få samtidig imøtegåelse og gå i dialog med Dine Penger for å svare skikkelig. Det har de ikke benyttet seg av. 

P-kommentar

VG var klaget inn for en kommentar i anledning samme sak. Denne stod på trykk seks dager etter at Q-park hadde gitt sin versjon av saken. Klager, også her parkeringsselskapet, mener den gir «inntrykk av påstandene fra Melvær som ubestridt fakta».

Også her gikk det samme skillet gjennom utvalget. Journalistene viste til at det er høyere terskel for kommentarer.

– Det er formildende at det er en kommentar. Samtidig er det skjerpende at de har hatt en uke på seg. De burde med fordel hatt med at Q-park bestrider dette. Men jeg er ikke i tvil. Fordi det er en kommentar er det etter en samlet vurdering ikke brudd, sa Sparre. 

Etterspill

Etter at utvalgslederen hadde oppsummert konklusjonen, fikk behandlingen et etterspill da Reidun Førde som allmennhetens representant gikk ut mot presserepresentantene.

– Jeg merker meg igjen at dette med fakta i saken ikke er sentralt for dere.

Utspillet skapte ny diskusjon i utvalget, som endte med at de som tok dissens forklarte sitt standpunkt.

– Jeg mener det ikke er nok konstaterende. Det framstår som hennes opplevelse. Om vakten snakker sant har ikke betydning, presiserte Sparre. 

Wimp-lenking

VG ble i en annen klage frikjent for å ha lenket opp musikk fra strømmetjenesten Wimp i en sak som handlet om at et walisisk bands vokalist var siktet for barnevoldtekt. Saken var klaget inn av en leser som mente det var en usmakelig tilgjengeliggjøring som kunne bryte med tekstreklameplakatens punkt 5 om blanding av annonser og redaksjonelt innhold. Men det sa PFU seg ikke enig i:

– Utvalget aksepterer avisens anførsel om at dette ikke er reklame i betydning at det gir avisen inntekt, men et redaksjonelt tilbud, heter det i uttalelsen, som konkluderer med frikjennelse av VG.

Saken gikk gjennom utvalget uten diskusjon utover PFU-lederens påminnelse om at det kan stille seg annerledes om bandet var fra Norge:

– Da hadde det nok vært mer smakløst og et spørsmål om omtanke for de berørte. Det kan være vi hadde kommet til en annen konklusjon da.

Hurtigruteanløp

Lokalavisen Østhavet i Vardø ble felt for en artikkel om Hurtigrutens kansellerte anløp i byen i løpet av fjoråret. Det var selskapet selv som hadde klaget saken inn for PFU, blant annet for brudd på VVP-punktene om krav til saklighet og omtanke. Østhavet avviste klagen.

– Det lar seg ikke gjøre å skille journalistens personlige refleksjoner og meninger fra faktiske opplysninger i saken, het det i klagen, som PFU sa seg enig i.

Powered by Labrador CMS