PFU behandlet klage mot en Discovery-dokumentarserie bak lukkede dører i forrige uke.
PFU behandlet klage mot en Discovery-dokumentarserie bak lukkede dører i forrige uke.

Discovery-dokumentarserie ble tema i lukket PFU-sak

Gikk fri, selv om PFU mente redaksjonen kunne vært rausere.

Publisert

Da Pressens Faglige Utvalg (PFU) møttes onsdag 28. april, behandlet de en klage mot Discovery Networks Norway som lukket sak.

Klagen gjaldt en dokumentarserie, og en tekstplakat som omtaler personer som ikke ønsket å delta i serien, framgår det av oppføringen i PFU-basen.

Ikke tillit

Klagerne opplevde at uttalelsen de ba om å få publisert, ikke ble gjengitt, og mener at de burde fått muligheten til å ytre hvorfor de avsto fra deltakelse; at de ikke har tillit til produksjonen og sterkt betviler at fremstillingen er objektiv og balansert, står det i PFUs oppsummering.

«Slik klagerne ser det, er det vanskelig å se noen annen grunn til at deres ønske ikke ble respektert, enn at Discovery ikke vil formidle kritikk mot seg selv og innholdet i serien», oppsummeres det.

Discovery avviste i tilsvarsrunden brudd på god presseskikk, samt at formuleringen ble valgt for å unngå kritikk.

«Slik Discovery ser det, handler det om en nøktern opplysning som det var naturlig å informere seerne om. Discovery anfører at den valgte formuleringen er i tråd med formen som ble valgt for andre aktører. Det vises videre til at klagerne ble orientert om teksten i forkant, og at det ikke ble protestert på ordlyden», står det blant annet i PFU-oppsummeringen.

– Essensielt å ta hensyn

Klagen, sendt via advokat, gjaldt flere punkter i Vær varsom-plakaten, men PFU vurderte til slutt saken hovedsakelig ut fra punkt 3.3 om premisser.

«Så langt utvalget kan se, forelå det ingen avtale om at klagernes tekst skulle bli gjengitt ordrett slik de ønsket, og Discovery har ikke begått noe avtalebrudd», står det i uttalelsen.

Videre:

«Slik utvalget ser det, kunne redaksjonen likevel vært rausere. Det handler om en følsom sak, der det er essensielt å ta hensyn. Som det påpekes innledningsvis i Vær Varsom-plakaten (VVP): 'Presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen, fra innsamling til presentasjon av det journalistiske materialet.'»

Konklusjonen ble ikke brudd, etter såkalt «samlet vurdering», som innebærer mild kritikk for enkelte aspekter ved saken.

Powered by Labrador CMS