Amund Djuve. Foto: Birgit Dannenberg
Amund Djuve. Foto: Birgit Dannenberg

Djuve overtar DN.no

Blir ansvarlig redaktør for både papir og nett i Dagens Næringsliv, Svein-Thore Gran led nederlag.

Publisert   Sist oppdatert

NHST-sjef Gunnar Bjørkavåg sier til Journalisten at det er klart at Djuve vil overta ansvaret for nettutgaven, selv om dette først skal vedtas på et styremøte i august.

– Vi har satt ned en gruppe som arbeider med dette nå, og dette prosjektet blir ledet av Djuve. Det er også han som vil overta ledelsen av DN.no, sier Bjørkavåg.

Gran fortsatt digitalsjef

Ifølge Bjørkavåg skal Svein-Thore Gran fortsette i konsernet, men ikke som utgiver av DN.no.

– Svein-Thore Gran vil fortsatt være direktør for våre digitale virksomheter som blant annet innbefatter Newsdesk, Smartcom og Europower.

Gran sier til Journalisten at den arbeidsgruppen han ledet for å finne forslag til ny organisering, konkluderte med noe annet enn det som ble utfallet.

– Det er bare å ta til etterretning. Jeg har ledet DN.no i ti år og det har vært minst to slike debatter før. Gruppen jeg ledet nå konkluderte med at vi ville ha en tettere tilnærming mellom nett og papir, men at DN.no fortsatt skulle ha en egen ledelse. Det er ennå ikke klarlagt hvordan den endelige organiseringen blir, den jobben starter nå.

Gran sier prosessen med ny organisering mellom DN og DN.no startet allerede før jul.

– Det er fordeler og ulemper med alle løsninger. Jeg ser at papiravisene i stadig økende grad vil bli digitale og at det derfor er fornuftig med en økt integrering mellom nett og papir. Samtidig har vi gode erfaringer med et dedikert nettmiljø i DN.no.

Unaturlig skille

Fra 2000 har det vært et markert skille mellom papiravisen Dagens Næringsliv og nettavisen DN.no. Nå skal dette skillet mykes opp.

– Vi ønsket å få et tydelig fokus på nett da vi skilte dette i 2000. Nå står DN.no godt på egne bein, både når det gjelder omsetning og trafikk, og det har etterhvert blitt mindre naturlig med et slikt skille. Når vi kjører en sak om John Fredriksen i papirutgaven, vil den oppdateres i løpet av dagen på nett. Stadig mer av avislesingen foregår på nett og da blir det meningsløst å operere med et skille, sier Bjørkavåg.

Han sier det ikke har vært kutt i kostnadene som har foranlediget forandringene.

– Dette er ment som et offensivt grep for å tilpasse oss en ny medievirkelighet hvor stadig mer foregår på nett i en eller annen form. Vi har tro på at 20-30 prosent av den betalte lesingen i 2015 vil foregå på nett. Skal vi lykkes med å få betalt for kvalitetsjournalistikk må vi få overført betalingsmodellene vi har på papir til nettet også.

Klubben positiv

Klubbleder i DN.no, Martin Riber Sparre sier de i utgangspunktet er positive til de varslede endringene.

– Vi ser på endringene med skrekkblandet fryd. Mye er helt i støpeskjeen i forhold til det å samarbeide bedre mellom papir og nett. Foreløpig er det mye som er usikkert hva dette vil innebære i praksis. Vi har en del bekymringer i forhold til de erfaringene som er gjort andre steder i forhold til det å integrere nett og papir, så vi følger godt med, sier Riber Sparre.

Spent på betalingsmodell

Bjørkavåg varsler økt grad av betaling på nett. Riber Sparre sier man ikke kan vente noen store endringer med det første.

– Såvidt jeg forstår så er det ikke snakk om noen store endringer nå. Hele bransjen spør seg vel hvordan man kan få til en betaling for redaksjonelt innhold på nett. Vi har startet såvidt med lukkede tjenester som vinklubb og i første omgang er det slike tillegstjenester det blir aktuelt å ta betalt for.

Han sier redaksjonsklubben er positiv til mer brukerbetalt innhold.

– Det er med på å betale lønnen vår. Vi er positive til alt som kan bidra til en betaling for god journalistikk. Når det er sagt, tror jeg ikke vi kommer til å se noen stor forandring med det første når det gjelder betaling for nyhetsjournalistikken vår.

Han sier også at en samlokalisering med papirredaksjonen ikke er aktuelt nå.

– Vi sitter med to etasjers avstand, og slik blir det nok i overskuelig fremtid. Men det er klart at vi venter at det skal bli mer samarbeid mellom papir- og nettredasjonen enn det er i dag.