Fra venstre Bente Bjørndal og NJs advokat August Ringvold. Foto: Martin Huseby Jensen
Fra venstre Bente Bjørndal og NJs advokat August Ringvold. Foto: Martin Huseby Jensen

DN anker arbeidsrettsdom

Tre uker etter at Bente Bjørndals oppsigelse ble funnet ugyldig i tingretten, velger ledelsen å anke dommen.

Publisert   Sist oppdatert

I slutten av mai ble det klart at Oslo tingrett ikke aksepterte DN Nye Mediers kriterier for oppsigelser. En enstemmig tingrett gjorde det klart at oppsigelsen av Bente Bjørndal ikke var gyldig.

«Saksøkte har lagt feil vurderingstema til grunn med kompetanse foran ansiennitet, uten å sannsynliggjøre at det var saklig nødvendig for å bedre lønnsomheten i bedriften.»

Oppgitt

En oppgitt Bjørndal forteller til Journalisten at hennes kamp ikke har handlet om penger, men retten til å få jobbe i DN Nye Mediers redaksjon. Hun håpet i det lengste at ledelsen ville respektere dommen fra tingretten og la den bli rettskraftig.

– Jeg skulle ønske jeg og mine kolleger slapp å gå gjennom dette en gang til. Jeg respekterer at arbeidsgiveren har rett til å anke, men jeg hadde håpet at de hadde tatt tingrettens tydelige føringer til etterretning, slik at jeg kunnet få fortsette å gjøre jobben min hos dem.

Prinsipielt

Administrerende direktør og ansvarlig redaktør Svein-Thore Gran forteller at ledelsen så langt kun har informert de ansatte i en epost, og at den aktuelle anketeksten til lagmannsretten ennå ikke er formulert.

Gran forklarer at ledelsen velger å anke saken videre fordi man ønsker å få belyst prinsipielle sider ved saken i ytterligere en rettsinstans.

– For eksempel ønsker vi å vite hvor liten en ansiennitetsforskjell må være før den slutter å bety noe. Og i tillegg; er det mulig å forstå noe mer av hvordan en kompetansevurdering skal gjøres for at den skal være mulig å gjennomføre i en presset situasjon, som man jo står i når man må ty til denne type virkemiddel.

Saken vil trolig ikke behandles i lagmannsretten før på vårparten neste år.