Bente Sabel (NJ) og klubbleder Martin Riber Sparre (DN.no) valgte å bryte lønnsforhandlingene med DN Nye Medier.
Bente Sabel (NJ) og klubbleder Martin Riber Sparre (DN.no) valgte å bryte lønnsforhandlingene med DN Nye Medier.

Bonusstrid ga kollaps i DN.no-oppgjør

Riksmeklingsmannen har fått forhandlingsbrudd nr. 1 i norsk arbeidsliv i 2011 på sitt bord: Norsk Journalistlag vs. DN Nye Medier.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Bruddet gjelder 11 NJ-medlemmer i DNNM, som utgir nettavisa Dn.no, ett av NJs minste tariffområder. Avstanden mellom krav og tilbud (se faktarammen nederst) utgjør 3.500 kroner per person, i alt 38.500 kroner.

– Vår smertegrense er passert. Vi har forhandlet i mange runder gjennom tre uker, men kan ikke akseptere et oppgjør som innebærer at medlemmer i Dn.no får en dårligere lønnsvekst enn den som er forventet i samfunnet for øvrig i år, sier NJs forhandlingsleder i oppgjøret, Bente Sabel.

Redaktør i Dn.no, Svein-Thore Gran, er ikke optimistisk når det gjelder å finne løsning i meklingsfasen.

– Vi har hatt mange og lange forhandlinger. Det ser ikke bra ut.

Egen avtale

DNNM er ikke medlem av Mediebedriftenes Landsforening, men har en egen tariffavtale med NJ som bygger på NJ/MBL-avtalen for digitale medier. Årets mellomårsoppgjør dreier seg utelukkende om justeringer av lønn og tillegg.

NJ gikk inn i redaksjonsklubbens forhandlingsutvalg 9. mars, som følge av at de lokale partene ikke klarte å bli enige. Fredag brøt NJ forhandlingene og partene undertegnet bruddprotokoll.

Mandag sa NJ opp tariffavtalen med DNNM. Samtidig ble varsel om plassoppsigelse levert til bedriften og Riksmeklingsmannen, som ifølge regelverket nedlegger øyeblikkelig forbud mot arbeidsstans og innkaller til mekling.

– Første tidspunkt for en mulig konflikt vil dermed være midnatt tirsdag 12. april, sier Sabel.

– Provoserende

Lederen av redaksjonsklubben i DNNM, Martin Riber Sparre, betegner forhandlingene som både frustrerende og provoserende.

– I 2010 opphevet DNNM en innarbeidet bonusavtale, etter først å ha lovet utbetaling. Avtalen ga NJ-medlemmene rundt 40.000 kroner i ekstra inntekt i 2008 og 2009.

NJ-klubbens siste krav dekker ikke opp for bonusbortfallet. Underveis i forhandlingene lanserte klubben et krav om en kompensasjon på 15.000 kroner for dette inntektstapet. Kravet ble etter hvert frafalt.

– Bonusmålet for 2010, som bygget på markedsandeler i forhold til konkurrentene, ble innfridd. Men vi fikk beskjed om at selskapet ikke hadde økonomi til å gi oss bonus i fjor, selv om vi fikk utbetaling i kriseårene 2008 og 2009. Vi gikk omtrent i null i 2010, og i år er det budsjettert med et plussresultat på seks millioner. Vi ligger riktignok noe bak budsjettet, men 2011 ligger likevel an til å bli ett av de beste i DNNMs historie, poengterer Riber Sparre.

Lønnsvekst

DNNMs siste tilbud, som har en ramme på 3,59 prosent, innebærer ifølge klubblederen at ikke alle i redaksjonen får den forventede lønnsveksten i samfunnet i år. Den er beregnet til gjennomsnittlig 3,6 prosent av Statistisk sentralbyrå, mens Norges Bank anslår veksten til rundt fire prosent.

– Det er viktig å sikre våre medlemmer en like god lønnsvekst som andre. Vårt siste krav lyder på 4,18 prosent. Det er meget moderat. Forskjellen mellom krav og tilbud tilsvarer mindre enn én promille av årets utgiftsbudsjett for DNNM.

– Men har ikke også dere et ansvar for å oppnå enighet, hvis avstanden er så liten?

– Vi har prøvd alt, og har nærmet oss hverandre. Men ikke nok, og det er svært skuffende.

– Var ingen bonusavtale

Gran viser til at bedriftens tilbud på 3,59 prosent tilsvarer SSBs lønnsvekstprognose.

– Dn.no er en bedrift som gikk med underskudd i fjor og tapte 10 millioner kroner året før. Derfor er ikke dette noe dårlig tilbud. Det har også en svært sosial profil, ved at det ikke er noen redaktørpott.

Ifølge Gran var det ikke inngått noen bonusavtale for 2010, etter at NHST innførte en regel om at underskuddsbedriftene i konsernet ikke skal utbetale bonuser.

Kompensasjon

Sabel og Riber Sparre understreker at bonusavtalen ikke er en del av årets lønnsforhandlinger.

– Men bortfallet av en så stor inntekt for den enkelte har skapt forventninger om en slags kompensasjon. Dette viser samtidig hvor sårbart et bonussystem er, sier Sabel.

 – Konsernet vil fokusere på å løfte resultatmarginen ytterligere, het det i NHST-konsernets presentasjon av det foreløpige resultatet for 2010. Oppfatter dere bruddet som et resultat av dette?

– Vi er enig i at resultatet skal løftes. Men bedriften oppnår ikke noen bedring av resultatet ved å spare 38.500 kroner. Vi ligger fortsatt etter lønnsmessig, i forhold til journalistene i DN papir. Bemanningen er nesten halvert de tre siste årene og pensjonsordningen vår er svekket. Vi kan heller ikke fungere som et slags frontfag, som skal legge lista for lønnsutviklingen til andre i konsernet, sier Riber Sparre.

DNNM-OPPGJØRET

* Siste krav fra NJ er et generelt tillegg på 22.000 kroner, samt en prissikring av vakttilleggene på 1,8 prosent. Kravet har en ramme på 4,18 prosent, inkludert lønnsglidning på 0,34 prosent.

* Siste tilbud fra DNNM er et generelt tillegg på 16.000 kroner. Andre avtaleforbedringer verd kr 2 500, samt 1,8 prosent økning av vakttilleggene. Tilbudet har en ramme på 3,59 prosent.

* Konsernet NHST fikk et resultat på 38,4 millioner kroner i 2010. DN Nye Medier var inntil årsskiftet en del av forretningsområdet Digital & Nordic, som også omfattet  TDN, Newsdesk, Smartcom og Europower. Driftsresultatet for fjoråret som helhet endte på minus 5,8 millioner kroner, som følge av tap i Smartcom. Det representerte en kraftig forbedring fra 2009, da driftsunderskuddet var på 16,5 millioner kroner.

* DN Nye Medier og Dagens Næringsliv fikk fra 1. september 2010 felles ledelse, og fra 1. januar 2011 er DNNM lagt inn under forretningsområdet Dagens Næringsliv. De to plattformene skal imidlertid ha egne redaksjoner en god stund til.

 

 
Powered by Labrador CMS