Debatt:

«Hvordan skal vi dekke Trump kritisk, uten at vi med rette kan anklages for å ha slagside?» spør NTB-redaktør Sarah Sørheim.
«Hvordan skal vi dekke Trump kritisk, uten at vi med rette kan anklages for å ha slagside?» spør NTB-redaktør Sarah Sørheim.

Mange feller for pressen i dekningen av Trump

NTBs nyhetsredaktør svarer på kritikk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NTBs nyhetsredaktør Sarah Sørheim svarer på Trump-kritikken fra Nettavisen-redaktør Erik Stephansen. Innlegget ble ført publisert hos Nettavisen.

Donald Trump er en polariserende president. Det bærer også debatten om ham her hjemme preg av.

Ikke minst den delen som handler om hvordan vi i pressen dekker ham. For her er det mange feller å gå i.

Hvordan skal vi dekke Trump kritisk, uten at vi med rette kan anklages for å ha slagside?

Svaret er i alle fall ikke å la være å bedrive kritisk journalistikk. Det er jobben vår. Men vi må heller ikke falle for fristelsen som ligger i å dra på litt ekstra. Her er jeg 100 prosent enig med Erik Stephansen, når han skriver: «Donald Trump er ille nok som han er. Det er slett ikke nødvendig å sette egen troverdighet på spill ved å overdrive».

Så hvordan unngår vi det? Stikkordet her er presisjon. Vi skal fortelle hva som skjer. Og gjerne sette ting i en sammenheng, for eksempel gjennom å forklare effekten av ord og handlinger. Men vi skal ikke tolke, og vi skal ikke farge nyhetsjournalistikken med egne synspunkter eller holdninger.

I våre saker om Trumps oppfordring til støttespillerne sine om å forsøke å stemme to ganger, mener Nettavisens kommentatorer George Gooding og Erik Stephansen at vi ikke lykkes med denne ambisjonen. Diskusjonen handler om en tittel der vi skriver at «Trump ba støttespillere bryte loven og stemme dobbelt».

Er dette korrekt? Flere andre nyhetsmedier benyttet seg av lignende titler, og både vi og andre siterte kilder mente dette var tilfelle. Blant annet en representant for valgmyndighetene. Men Stephansen viser til faktasjekkerne i Snopes.com, som mener dette er en feilaktig påstand. Selv om Trumps oppfordring i siste instans kan vise seg å føre til at noen begår et lovbrudd, mener de i en nyansert gjennomgang at det likevel ikke er grunn til å konstatere at dette var Trumps intensjon.

Som jeg skrev i mitt forrige innlegg er jeg enig i at det ikke er mulig å vite med 100 prosent sikkerhet hva som var Trumps intensjon med denne uttalelsen, og at vår sak derfor hadde stått seg bedre med en mindre fortolkende tittel.

Resten av vår dekning er det meg bekjent ingen som har kritisert, og vår interne gjennomgang har heller ikke avdekket noen feil eller unøyaktigheter.

Erik Stephansen uttrykker bekymring for om norske redaktører nå må begynne å faktasjekke sitt eget nyhetsbyrå.

Jeg kan berolige ham: Det er ikke nødvendig.

Diskusjonen om hvordan Trumps uttalelser skal dekkes er en viktig faglig debatt. Vi har godt av å bli utfordret på dette. Men journalistikk er ikke matematikk. Det at redaksjoner enkelte ganger gjør ulike vurderinger er helt naturlig, uten at det nødvendigvis betyr slagside eller manglende faglighet.

Jeg kan forsikre Erik Stephansen om at sannferdig, troverdig nyhetsformidling fremdeles er NTBs oppdrag og mål, hver eneste dag.

Powered by Labrador CMS