Kjersti Løken Stavrum er aktuell som ny generalsekretær i Presseforbundet, men ikke alle er glad for det. Foto: Birgit Dannenberg
Kjersti Løken Stavrum er aktuell som ny generalsekretær i Presseforbundet, men ikke alle er glad for det. Foto: Birgit Dannenberg

Drama om ny NP-sjef

Aftenposten-klubben strammer inn rutiner etter utblåsning. Skepsis til Schibsted-dominans. NP-styret møtes kl. 11 for å foreta ansettelsen.

Jakten på ny generalsekretær i Norsk Presseforbund har reist engasjement og satt følelser i sving. Torsdag fant styret i Aftenpostens redaksjonsklubb det nødvendig å understreke at klubben ikke har noen mening om hvorvidt tidligere Aftenposten-redaktør Kjersti Løken Stavrum bør bli Per Edgar Kokkvolds etterfølger.

Kan skje fredag

Ansettelsen av ny generalsekretær skjer fredag. Styret i NP møtes kl. 11 for å behandle innstillingen fra ansettelsesutvalget, som har vært ledet av styreleder Arne Blix.

Mens NP er i ferd med å bestemme seg, går debatten høyt rundt prosessen og kandidatene. Onsdag sendte Aftenpostens Sturle Scholz Nærø ut et budskap til NJ-leder Thomas Spence, med kopi til medlemmene av Aftenpostens Redaksjonsklubb, Journalisten og Dagens Næringsliv. Innholdet ble publisert av Journalisten.no, men etter kort tid trukket tilbake etter at Scholz Nærø ba om dette.

Sterke meninger

I mailen, som onsdag kveld ble gjengitt av VG.no, kommer den profilerte Aftenposten-medarbeideren med sterkt kritiske synspunkter på Løken Stavrums kandidatur.

Dette førte til at styret i Aftenpostens redaksjonsklubb torsdag sendte ut en presisering til sine medlemmer. Scholz Nærø sitter i klubbstyret og må konstatere at styrekollegiet finner grunn til å presisere at de ikke har vært involvert i diskusjoner om saken.

Klubbstyrets uttalelse innebærer en mild kritikk av Scholz Nærø:

“Redaksjonsklubben følger selvsagt debatten rundt valget av ny generalsekretær med interesse, fordi denne jobben står svært sentralt i forsvaret av grunnleggende verdier som vernet av pressefriheten, god yrkesetikk og en kollegial ånd i norsk presse. Vi finner for øvrig også grunn til å presisere at Aftenpostens redaksjonsklubbs medlemmer må kunne stå fritt til å mene og uttale seg om en slik ansettelsesprosess i et fellesorgan der Norsk Journalistlag er med. Men uttalelser på vegne av klubbens medlemmer er det klubbformann eller den styret utpeker som må stå for”.

Vil legge død

– Klubbstyret har ikke og kommer ikke til å gå inn i denne saken. Vi ønsker å legge død eventuelle mistanker om at vi har gjort det. Det handler om et privat utspill. Men siden det kom fra et klubbstyremedlem kan kanskje noen ved den verst tenkelige vilje tolke det slik at utspillet hadde en forankring i klubbstyret. Det er ikke riktig, sier klubbleder Knut A. Nygaard.

Han understreker at klubbstyret heller ikke på dagens møte behandlet innholdet i saken, men kun styrets rutiner for informasjon.

– Det er ikke sikkert at det som skjedde var optimalt. Fra tid til annen er det nødvendig å skjerpe inn enkelte rutiner.

Ulike oppfatninger

Nygaard forteller at han har mottatt forskjellige typer reaksjoner fra medlemmene av redaksjonsklubben. Det er ulike oppfatninger om saken, og det er en hovedårsak til at klubbledelsen ikke ønsker å mene noe om temaet.

– Vil hendelsen få noen konsekvenser for Scholz Nærø?

– Det kan jeg ikke se. Han er jo også omfattet av ytringsfrihet innenfor lovens grenser. Det vi kritiserer er at uttalelser som kan koples til klubbstyret, ikke er klarert med klubbledelsen.

– Har registrert den

NJ-leder Spence sier at han har registrert henvendelsen fra Scholz Nærø.

– Jeg betrakter den på linje med andre henvendelser og kommentarer ansettelsesutvalget har fått om søkere, sier Spence.

Det er flere reaksjoner i mediemiljøet mot å utvide Schibsteds allerede sterke innflytelse hos sentrale aktører i mediebransjen:

• NJ-leder Spence har lang fartstid som journalist i Aftenposten. Han sitter i NP-styret og er med i ansettelsesutvalget som skal finne Kokkvolds etterfølger.

•  Aftenposten-journalist Siri Gedde-Dahl er leder for Offentlighetsutvalget, som er nedsatt av NPs styre. Hennes journalistkollega Per Anders Johansen i Aftenposten er også medlem av utvalget.

•  Deres kollega Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten, er styreleder i Norsk Redaktørforening og styremedlem i NP.

•  Aftenpostens sjefredaktør Hilde Haugsgjerd er leder av Pressens Faglige Utvalg, som nedsettes av NP.

Er kritisk

Onsdag pekte en rekke sentrale mediepersoner overfor Journalisten på forhold rundt Løken Stavrums NP-kandidatur. Tidligere leserombud Terje Angelshaug i Bergens Tidende er kritisk til at en liten klikk av nære kolleger sitter i sentrale medieposisjoner.

– Når man henter personer til slike posisjoner må man rekruttere bredt, mener Angelshaug.

Førsteamanuensis Carl-Erik Grimstad i journalistikk ved Norges Kreative Fagskole mener Løken Stavrum må si fra seg varavervet i Stiftelsen Tinius, som kontrollerer Schibsted-konsernet, dersom hun skal bli pressenestor i Norge. Det samme mener Stein Gauslaa, tidligere redaktør i Agderposten og leder av NR fra 2007 til 2009.

Ikke oppfordret

Kilder sier til Journalisten at Løken Stavrum ikke er blitt oppfordret til å søke stillingen som generalsekretær. Ansettelsesutvalget har hatt kontakt med potensielle kandidater, men uten å oppfordre noen spesiell person til å søke.

På forhånd ble det spekulert i at Stanghelle var en åpenbar kandidat. Stanghelle har imidlertid ikke søkt.

Journalisten får opplyst at Løken Stavrums søknad kom etter at NP-styret 22. mars vedtok å forlenge søknadsfristen til 8. april. Det skal ikke være korrekt, slik dagens Næringsliv skrev onsdag, at Løken Stavrum hele tiden har vært NP-styrets favoritt til jobben.

– Styret har ikke hatt noen persondiskusjoner, sier en sentralt plassert kilde.

 

Powered by Labrador CMS