SE TV: E24 ble ikke felt for brudd på god presseskikk

Uenighet om børsmelding.

Næringslivsnettstedet var klaget inn av forretningsmannen Lars Christian Beitnes, men Pressens Faglige Utvalg (PFU) mente at E24 hadde holdt seg innenfor det presseetiske regelverket.

Dermed ble det ingen fellelse.