A-pressen og Medietilsynet er ennå ikke enige om det er 4. desember eller 30. januar som skal gjelde som endelig avtaledato, og som tilsynets frist for inngrep skal gjelde fra. Illustrasjonsfoto: Glenn Slydal Johansen
A-pressen og Medietilsynet er ennå ikke enige om det er 4. desember eller 30. januar som skal gjelde som endelig avtaledato, og som tilsynets frist for inngrep skal gjelde fra. Illustrasjonsfoto: Glenn Slydal Johansen

A-pressen får svar etter påske

Da vil Medietilsynet varsle dersom inngrep mot Edda-kjøp blir aktuelt. Men allerede på mandag kan første hinder passeres.

Medietilsynet tar sikte på å ferdigbehandle A-pressens kjøp av Edda Media innen månedsskiftet mai/juni. Det skriver tilsynet på egen nettside.

Medietilsynet skal vurdere om oppkjøpet bryter med medieeierskapsloven. Den slår fast at et medieforetak som kontrollerer 10 prosent eller mer i ett av mediemarkedene ikke kan kjøpe seg inn i foretak som kontrollerer mer enn 10 prosent i samme marked. Den andre bøygen er den regionale begrensningen på 60 prosent.

Akkurat nå forberedes høringsnotatet som vil bli sendt ut i midten av februar. Enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner og institusjoner vil da ha en frist på to til tre uker på å uttale seg.

Inviterer til dialog

Dersom Medietilsynet vil gripe inn mot oppkjøpet blir A-pressen varslet etter påske. Da vil mediekonsernet eventuelt samtidig få en invitasjon til en minnelig løsning, som betyr at A-pressen kan foreslå andre løsninger enn forbud.

– Dersom A-pressen ønsker å ta opp en mulig løsning på saken tidligere er de velkommen til det, sier direktør for konsesjon og tilsyn Gudbrand Guthus til eget nettsted.

Overfor Journalisten bekrefter Guthus at det betyr at A-pressen foreløpig ikke har foreslått noen løsninger overfor Medietilsynet.

De har likevel dialog, blant annet om tilsynets frist på seks måneder etter at endelig avtale er inngått skal gjelde fra søndag 4. desember, da avtalen ble undertegnet, eller førstkommende mandag, da Mecoms generalforsamling skal stemme over å godkjenne salget.

Inntil videre gjelder konkurranselovens automatiske gjennomføringsforbud, som betyr at de to selskapene ikke kan begynne å integrere virksomhetene ennå.

Første hinder mandag

Konkurransetilsynet har frist til fredag 17. februar med å komme med en ubegrunnet varsling om at inngrep kan bli aktuelt.

Medietilsynet har tidligere varslet at de kan komme til å nedlegge midlertidig forbud mot gjennomføringen av oppkjøpet. Så langt har de ikke sett behov for det.

– Det er noe vi vurderer kontinuerlig. Har man for eksempel ikke gjennomføringsforbud etter konkurranseloven er behovet høyere, sier Guthus, og legger til at tilsynene har nær kontakt med hverandre.