Medietilsynet i dialog med A-pressen

For tidlig å si om Medietilsynet vil gripe inn mot Edda-kjøp, sier tilsynsdirektør.

I morges ble det kjent at A-pressen kjøper Edda Media av Mecom for 1,725 milliarder kroner. Nå starter Medietilsynet opp behandling av saken for å se om tilsynet vil gripe inn mot kjøpet.

Takker ja til dialog

– A-pressen har varslet at de vil snakke med oss, og det sier vi ja til. Vi vil nok møtes ganske snart, sier direktør Gudbrand Guthus for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet.

Han sier at tilsynet følger vanlige rutiner for hvordan de vil behandle saken.

– Vi vil kartlegge saken og se på hva som er problematisk med den, samt hva som er relevant i saken. Så vil vi gjøre våre vurderinger, og vi vil også gjennomføre høring.

Kan komme med løsninger

– Kan det bli aktuelt å pålegge salg av noen virksomheter?

– Det er ikke sånn vi jobber. Vi vil si hva som er problematisk, så vil vi kunne gå for inngrep og da vil vi ha dialog. A-pressen kan komme opp med forslag til løsninger, som vi kan godta.

Seks måneders frist

Guthus sier det er vanskelig å si noe om når tilsynet vil gjøre vedtak i saken.

– Det er for tidlig å si nå. Vi har hatt få saker de siste åra der det har vært vedtak, sier Guthus med adresse til Media Norge og Halden Arbeiderblad.

Tilsynet har en frist på seks måneder til å behandle saken.

Konkurransetilsynet venter melding

Seksjonsleder Henrik Lande i Konkurransetilsynet forteller at han ikke har mottatt noen formell melding fra A-pressen om Edda Media-kjøpet.

For tilsynet er det nødvendig med en slik melding for å kunne vurdere om en den forestående fusjonen vil vesentlig begrense konkurransen.

- Derfor er det for tidlig for oss å si noe om vi har noen innsigelser til denne fusjonen, sier Lande.