Redusert annonsefall for Edda

Fortsatt nedgang, men mindre de siste månedene.

Publisert   Sist oppdatert

Mecom Group presenterte tirsdag regnskapstall for perioden juli-oktober. Mediekonsernets samlede omsetning falt med 11 prosent i perioden, mot 13 prosent i første halvår.

Mecoms virksomheter i Nederland, Danmark, Polen og Norge måtte tåle en samlet nedgang i annonseomsetningen på 18 prosent i perioden juli-oktober, mot 22 prosent i første halvår.

Dempet fall

Den negative utviklingen er lavest i Norge, representert ved Edda Media, med et annonsefall på 13 prosent fra starten av juli til utløpet av oktober. I første halvår falt annonseomsetningen i Edda-selskapene med 20 prosent, noe som innebærer at fallet er dempet utover i 2009.

Hittil i år, per 31. oktober, lå Edda Medias annonseomsetning 17 prosent lavere enn tilsvarende tidspunkt i fjor. Samlet for Mecom-selskapene er nedgangen på 20 prosent i årets ti første måneder.

Sparer en milliard

Mecom har redusert sine samlede kostnader med 11 prosent fra juli til oktober, mot 9 prosent i årets første seks måneder. Dette er beregnet å gi en total innsparing på 115 millioner euro, om lag 957 millioner kroner, i år. Det opprinnelige målet var kostnadskutt på 75 millioner euro i 2009, noe som ble oppjustert til 100 millioner euro da halvårsregnskapet ble presentert i august.

Men gjelda øker…

Den samlede opplagsinntekten for Mecoms aviser økte med to prosent i perioden juli til oktober, som følge av positive opplagstall og moderat prisøkning.

Mecoms samlede gjeld økte imidlertid fra 379 millioner euro ved utgangen av juni til 425 millioner euro per 31. oktober.