Edda-tillitsvalgte vil møte beilerne

De sentrale tillitsvalgte i Edda Media ber om møte med mulige budgivere.

Publisert Sist oppdatert

«I lang tid har vi vært utsatt for rykter og spekulasjoner om framtiden for våre arbeidsplasser. For oss er det viktig å få en avklaring», heter det i en uttalelse fra Edda Medias sentrale tillitsvalgtsorgan, Arbeidsutvalget.

Utvalget diskuterte mandag et mulig salg av konsernet. I uttalelsen sier de tillitsvalgte at de vil ta kontakt med A-pressen og den såkalte Pareto-gruppen, som de oppfatter er potensielle kjøpere av Edda Media, samt eventuelt andre.

Ber om langsiktighet

«Vårt viktigste spørsmål til en eventuell ny eier er: – Hvilke planer har de for Edda Media, og hvilke konsekvenser vil det ha for våre ansatte? Vi forventer at eventuelle nye eiere av Edda Media vil utøve et langsiktig eierskap basert på mediekompetanse og solid økonomisk evne og vilje til å utvikle våre mediebedrifter videre», heter det i uttalelsen.

De Edda-tillitsvalgte skriver at en ny eier må forplikte seg til å videreføre Edda Medias publisistiske prinsipper, den enkelte mediebedrifts identitet og lokale tradisjon, og bygge på ytringsfrihet, pressefrihet, informasjonsfrihet og demokratiske grunnverdier.

Likebehandling

«Vi forutsetter at en ny eier respekterer det enkelte mediums redaksjonelle uavhengighet og politiske grunnsyn. Vi krever at ingen av våre ansatte sies opp som konsekvens av et eventuelt eierskifte. Dersom det skjer en nedbemanning som følge av oppkjøp fra et annet selskap, må ansatte fra de to selskapene behandles likt», uttaler de tillitsvalgte.

De understreker at det er uakseptabelt for dem å godta avisdød som et resultat av et eventuelt eierskifte.

Powered by Labrador CMS