Ut av styret i protest mot ordfører og lokale aksjonærer. Setter inn forretningsadvokat.Konserndirektør Thor Gjermund Eriksen i A-pressen. 20090518Brukt på nett
Ut av styret i protest mot ordfører og lokale aksjonærer. Setter inn forretningsadvokat.Konserndirektør Thor Gjermund Eriksen i A-pressen. 20090518Brukt på nett

– Stor oppmyking

A-pressen fornøyd med forslag til endringer av medieregionene. Men mener spørsmål fortsatt står ubesvart.

Tirsdag formiddag fikk kulturminister Anniken Huitfeldt overlevert utredningen om medieeierskapsloven.

De viktigste punktene i forslaget er at elektroniske medier integreres i de tradisjonelle mediemarkedene og at regionale bestemmelser videreføres, men i ny form. Avgrensningen av mediemarkedene foreslås dessuten fjernet fra loven og flyttet over i egen forskrift.

Savner detaljer

Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen understreker at konsernet lenge har vært motstander av de regionale bestemmelsene. Han er likevel fornøyd med det han omtaler som en oppmyking av dagens regler.

– Vi mener det er uhensiktsmessig å regulere dette på regionalt nivå. Det som kommer nå er en stor oppmyking. Det er bra at det foreslås nedslagsfelt i stedet for at utgiverstedet skal vektlegges, sier Eriksen.

Eierskapsutvalget, som står bak forslagene, vil endre de regionale bestemmelsene fra dagens løsning hvor et mediums utgiversted avgjør hvilken region det tilhører. Gruppen foreslår heller at nedslagsfeltet i kombinasjon med hvilke medier det konkurreres med sammen skal avgjøre hvilken region mediet skal høre hjemme i. 

Utredningen går imidlertid ikke i detalj inn på hvordan dette skal løses, men foreslår å trekke Medietilsynet inn i arbeidet med å utvikle de nye reglene videre.

– Jeg er i stuss over at utvalget ikke kommer med nærmere forslag om hvordan dette skal gjøres, sier Eriksen.

Usikker

For nasjonalt eierskap legges det opp til tre trinn. Det første er at tilsynet ikke skal gripe inn mot kjøp som fører til en samlet eierandel på inntil 25 prosent. Kjøp som går ut over 33,33 prosent foreslås det at tilsynet normalt skal gripe inn mot. For kjøp som havner mellom de to grensene skal tilsynet bare gripe inn etter en konkret vurdering.

– Når det gjelder de nasjonale grensene er jeg usikker på om forslaget innebærer en innskjerping. Men den nasjonale grensa berører ikke oss, så det er et prinsipielt standpunkt, sier Eriksen.

– Syns du at dere er hørt?

– Jeg føler at mange av aktørene er hørt. Men det er elementer i forslaget vi ikke er så fornøyd med, som at det regionale bestemmelsene ikke fjernes helt. Og at det er mange definisjoner som ikke er gjort.

– Men endringsforslagene går i riktig retning.

Powered by Labrador CMS