Eivind Ljøstad. Foto: Martin Huseby Jensen
Eivind Ljøstad. Foto: Martin Huseby Jensen

Sjefen vil ha mellomlederne ut av NJ

– Det er mest ryddig for alle parter, mener Eivind Ljøstad i Fevennen.

Fædrelandsvennen må spare 60 millioner kroner, og 40 stillinger kuttes før nyttår. Tirsdag ble det åpnet for de ansatte til å søke på frivillige sluttpakker. Søknadsfristen er allerede 12. november.

Tirsdag ble de ansatte også informert om ny organisasjonsmodell. Et av tiltakene er at «nye» Fædrelandsvennen skal ha færre ledere med større ansvar.

– Utidig

Klubbleder Marianne Gauslaa sier at mellomledere som i dag er medlem av NJ, er borte i det nye organisasjonskartet. Ledelsen ønsker at mellomledere i den nye organisasjonen ikke skal være medlem av fagforeningen. Det synet deler ikke redaksjonsklubben i en tid hvor redaksjonen samtidig reduseres.

– Redaksjonsklubben mener det er en utidig innblanding av ledelsen i Fædrelandsvennen å stille som ultimatum at mellomledere må melde seg ut av NJ for å ta nye lederstillinger. Vi mener en slik maktforskyvning er svært uheldig, sier Gauslaa og legger til at hun mener det er behov for en debatt rundt problemstillingen.

– Ryddigst

Sjefredaktør Eivind Ljøstad understreker at han ikke har stilt utmelding av NJ som et krav. Men han legger ikke skjul på at det er det han ønsker.

– Jeg har vært tydelig på at jeg mener dette er mest ryddig for alle parter når vi får færre ledere. Men det er ikke noe krav. Jeg respekterer den enkeltes organisasjonsfrihet og det er overhodet ikke dette som avgjør hvem som får stillingene.

– Hvordan tror du det oppfattes at du sender slike signaler?

– Det er vanskelig for meg å si. Jeg har vært opptatt av å være ærlig på å si hva jeg mener er best, men jeg har samtidig tillit til at de dette blir aktuelt for er i stand til å gjøre selvstendige vurderinger av hvor de ønsker å være organisert.

Ljøstad legger til at problemstillingen er kjent fra andre mediehus der mellomledere noen steder er medlem av Norsk Redaktørening.

Arbeidstakerinteresser

Norsk Journalistlag mener det ikke er noe godt alternativ for mellomledere å være medlem av Redaktørforeningen.

– NJ er den eneste organisasjonen som ivaretar mellomledernes interesser som arbeidstakere, sier NJ-leder Elin Floberghagen.

Hun sier arbeidsgivere ikke kan frata arbeidstakere retten til å være medlem av en fagforening.

– Det er åpenbart at mellomlederne mer enn noen gang har behov for en fagforening til å bistå dem.

Turnus

Et annet tiltak i «nye» Fevennen er at flere må jobbe på ugunstige tidspunkter som kveld og helg. Gauslaa sier at klubben er enig med ledelsen om å drøfte detaljene i turnusordningene tettere opp mot gjennomføring.

– Turnusen som det legges opp til blir tøff for mange. Vi er innstilt på krevende forhandlinger, sier Gauslaa.

Klubben forutsetter at arbeidsmiljølovens bestemmelser skal gjelde på de fremtidige arbeidstidsordninger og at lange vakter kun må skje gjennom frivillighet.

Frivillig

Sjefredaktøren sier det er åpenbart at arbeidsmiljøloven skal følges.

– De som går i de vaktene i dag skjer gjennom frivillighet, og ordningen krever enighet med NJ lokalt. Vi har foreslått at ordningen utvides, men vil fortsatt følge arbeidsmiljøloven. De som ikke vil gå langvaktene kan få kortere vakter.

Powered by Labrador CMS