Leder Elisabeth Skarsbø Moen i Stortingets presselosje. Foto: Birgit Dannenberg
Leder Elisabeth Skarsbø Moen i Stortingets presselosje. Foto: Birgit Dannenberg

Klager på streng behandling

Flere reaksjoner på Stortingets sikkerhetsseksjon under sonderingene. Men presselosjen får lov til å banke på stortingsrepresentantenes dører. 

I sommer gjorde stortingsjournalistene opprør mot et forslag til nye adgangsregler til Stortinget. Det skapte frykt blant presselosjens medlemmer for at bevegelsesmulighetene på løvebakken kunne bli innskrenket. Særlig for at det kunne bli forbud mot å banke på dører, og fotoforbud flere steder i stortingsbygningen.

Presseetikken gjelder

1. oktober trådte det nye reglementet i kraft. Og det medfører ingen faktiske endringer i arbeidsforholdene for journalistene. De vil fortsatt få lov til å banke på representantenes dører. Det er selvsagt leder Elisabeth Skarsbø Moen i presselosjen fornøyd med.

– Vi har vært opptatt av å ivareta journalistenes rett til fri tilgang til kildene og til å kunne rapportere fritt fra Stortinget og det er ivaretatt nå. Journalistene skal fortsatt kunne banke på dører hos representantene, slik de alltid har gjort, og slik gjøre avtale om samtaler og intervjuer. Og de skal kunne bevege seg fritt i korridorer.

Moen understreker at det presseetiske regelverket også gjelder på Stortinget. 

– Journalister skal selvsagt presentere seg og klargjøre intervjusituasjoner, og det er våre medlemmer klar over.

Enighet

Stortingsdirektør Ida Børresen kaller innspillene fra journalistene som gode. Hun mener det har vært en konstruktiv prosess med å få på plass de nye reglene.

– Alle er enig om at det er ingen endringer i journalisters adgang til Stortinget. Det som nå står er at journalistene må gjøre avtale med representantene før intervju. Det betyr at de også må respektere et nei om de oppsøker representanten på kontoret, og det ikke passer for representanten å ta et intervju, sier Børresen. 

Klager

Tross nye adgangsregler. Den siste tiden har det vært flere episoder der journalister mener Stortingets sikkerhetsseksjon har behandlet dem for strengt. Eksempler på episoder som nevnes i et brev fra presselosjen til stortingsdirektøren, er at de har fått beskjed om ikke å oppholde seg i korridorer, og at vakter skal ha dekt til kameralinser under regjeringssonderingene etter valget.

I brevet Moen har underskrevet bes det om at episodene tas opp med sikkerhetsseksjonen. 

«Vi forholder oss i framtiden til den dialogen som nå er etablert med Stortinget og vil fra vår side forsikre oss om at presselosjens medlemmer blir gjort godt kjent med reglementet. For øvrig gjelder pressens etiske regelverk og dersom Stortingets administrasjon opplever at disse blir overtrådt, ber vi om å bli informert,» heter det i brevet. 

Uvanlig

Børresen sier hun vil se ordentlig på brevet, og gjennomgå det med sine ansatte. 

– Vi må skrive det på kontoen for en litt spesiell situasjon knyttet til regjeringssonderingene. Det er viktig læring for oss, sier Børresen.

– Jeg har forståelse for at mediene har behov for å være tett på. Men politikerne har også behov for å få jobbe. Det gjelder å prøve å balansere, sier Børresen.

Mindretall

Ettersom den påtroppende Høyre/Fremskrittsparti-regjeringen må søke flertall for politikken i Stortinget de kommende fire årene, får nasjonalforsamlingen tyngre betydning i kommende periode.

– Når vi nå går inn i fire år med mindretallsregjering blir Stortinget igjen den viktigste arenaen for oss politiske journalister og derfor er det ekstra viktig at vi har skikkelige og avklarte arbeidsforhold, sier Moen.

Powered by Labrador CMS