Er åpne for produktplassering

NRK og TV 2 er ikke imot produktplassering i tv-programmet, men Norsk Journalistlag er negative til EU-kommisjonens forslag.

EUs tv-direktiv skal revideres, og det åpnes for endringer av reklamereglene. Ett av forslagene er at tv-programmer kan inneholde produktplassering. Det er vanlig i filmindustrien, men flere europeiske land har forbud mot produktplassering på fjernsyn.

Norsk Journalistlag skriver i sin høringsuttalelse at produktplassering kan føre til ytterligere kommersialisering av europeisk fjernsyn, skriver dn.no.

Kampanje skriver at NRK støtter forslaget om en viss åpning for produktplassering. Men NRK vil ha klare regler mot produktinnflytelse på redaksjonelle valg. Dessuten må publikum informeres om hvem som står bak produktplassering i programmene. NRK mener også at forholdet mellom sponsing og produktplassering må avklares nærmere.

TV 2 mener det ikke kan skilles mellom disse to reklameformene. Også TV 2 er positiv til endringsforslagene fra EU-kommisjonen, og mener de viktigste hensynene ivaretas: At seerne får informasjon om produktplassering og at det ikke oppfordres til kjøp.

Powered by Labrador CMS