<p>Kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen og&nbsp;leder i Kirngkastingsrådet, Julie Brodtkorb før&nbsp;første møtet i det nye rådet, 22. mars 2018. Foto: Kristine Lindebø</p>

Kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen og leder i Kirngkastingsrådet, Julie Brodtkorb før første møtet i det nye rådet, 22. mars 2018. Foto: Kristine Lindebø

Kringkastingsrådet skal diskutere egen rolle og funksjon

145 klager på NRKs dekning av Trine Skei Grande-saken opp til behandling.

Publisert Sist oppdatert

Når Kringkastingsrådet møtes til det siste møtet for sommeren i Bergen neste uke, står et seminar om rådets rolle og funksjon på programmet.

Krigkastingssjef Thor Gjermund Eriksen skal innlede om rådets mandat før kringkastingsrådsmedlemmene Marvin Wiseth og Marius Karlsen skal skal innlede om rollen og funksjonen.

– Det er naturlig at et nytt kringkstingsråd har et seminar om hvilken rolle rådet er satt til å ha og ikke ha nettopp for at oppdraget skal utføres etter mandatet som foreligger fra myndighetene, skriver rådsleder Julie Brodtkorp i en melding til Journalisten.

Bredt mandat

I kringkastingsloven heter det at rådet skal drøfte og uttale seg om hovedlinjene for NRKs programvirksomhet, samt uttale seg i saker som kringkastingssjefen legger fram eller som rådet selv ønsker å ta opp.

Nylig ble det klart at Stortinget avviser et forslag fra SV om å legge ned rådet i påvente av regjeringens arbeid med å følge opp allmennkringkastingsmeldingen «Open og opplyst».

Det er ikke utelukket at rådet kan bli erstattet av en annen ordning i fremtiden, men inntil videre skal rådet fortsette å fungere som før.

Under en debatt i Stortinget sist fredag sa kulturminister Trine Skei Grande (V) at rådet bør være en ventil for innvendinger fra borgerne mot NRKs dekning av nyheter.

Mange eldre klagere

Samtidig problematiserte hun at det er få under 30 år som leverer klager til rådet. Dette er også noe rådet skal drøfte neste uke.

– Nytt råd har også innsett at vi må se på mulighetene for lisensbetalerne til å gi tilbakemeldinger. I dag er det kun mulig via mail som for særlig yngre brukere av NRK ikke er en naturlig kommunikasjonsform. Derfor er dette et eget tema under denne saken, uttaler Brodtkorp.

Rådet skal derfor drøfte å ta i bruk et nytt verktøy for å finne omtaler av NRK på sosiale medier og nett.

Rådssekretær Erik Skarrud sier at det er tradisjon for å ha et seminar med faglig innhold på junimøtet. Han viser til at mandatet i loven er bredt.

– Rådet har mulighet til å tolke mandatet sitt vidt. Det er grunnen til at man vil sette seg ned og se på hvilke saker og hovedtemaer som skal diskuteres i rådet.

Seminaret strømmes ikke, men Skarrud regner med at det blir åpent for pressen å dekke.

– Det er ingen tradisjon for å strømme seminardelen. Det vil kanskje legge litt demper på diskusjonen hvis man vet det går ut til de tusen hjem. Det handler om å la diskusjonen løpe fritt.

– Tar rådet en diskusjon om mandat, rolle og funksjon for å møte kritikken mot og debatten om rådet den siste tiden?

– Ikke først og fremst. Men rådets medlemmer har selvsagt fått med seg debatten om rådets eksistens og rolle. Det er et seminar der mange nye medlemmer kan diskutere hvordan vi kan gjøre dette best mulig. Det vil jeg hevde er fornuftig at vi gjør.

Skarrud viser til at kritikere er invitert til møtet representert ved tre redaktører fra Bergens Tidende.

Ikke tannløse

Ina Lindahl Nyrud
Ina Lindahl Nyrud

Norsk Journalistlag (NJ) er blant dem som har tatt til orde for å legge ned rådet. Medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud mener det er positivt at rådet retter fokus mot hvordan de jobber i kjølvannet av debatten.

– For det første hvordan de skal arbeide uten å gå for langt inn i NRKs redaksjonelle uavhengighet. For det andre hvordan de skal opprettholde et tydelig skille mot presseetikken og Pressens Faglige Utvalg, sier Nyrud i en e-post.

NJ mener at det er en utfordring for rådet å finne en balanse der møtene ikke ender opp som rene orienteringsmøter.

– Medlemmene skal jo ikke være tannløse, men ta publikumshenvendelsene på alvor. Da blir spørsmålet hvordan de skal kunne vurdere bredere temaer og diskusjoner uten å komme i konflikt med den redaksjonelle friheten og selvdømmeordningen.

Klager for Trine Skei Grande-saken

Dagen etter seminaret blir det ordinært møte med klagebehandling. Den største klagesaken er dekningen av Trine Skei Grande-saken med 145 av 452 klager.

– Dere bruker svært mye tid på fyllerør, skriver en klager.

– Det å kalle 17-åringen i Trine Skei Grande saken for en voksen mann er ikke akseptabelt. Alle under 18 år er enten barn eller ungdom. Man er ikke juridisk voksen før etter 18 år! Her bør NRK skjerpe seg, skriver en annen.

100 klager dreier seg om andre nyhetssaker. Utenriks har 80 klager mot seg, hvorav 40 dreier seg om dekningen av Israel og Gaza. 96 klager er kategorisert som «diverse ytringer».

Rådet skal også drøfte rettigheter, omlegging av P1, sommeren minutt for minutt og om hvordan politikere unngår å svare på spørsmål og journalister ikke lytter, ifølge innkallingen.