Elin Floberghagen, Stein Bjøntegård og Gunnar Kagge i dagens PFU-møte.
Elin Floberghagen, Stein Bjøntegård og Gunnar Kagge i dagens PFU-møte.

Møte i PFU

VG gikk fri i klage nummer to fra Erland Bakke

Men PFU-medlemmene var svært kritiske til situasjonen VG har satt seg i.

Publisert Sist oppdatert

VG var klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for flere publiseringer – både nyhetsartikler, underholdningsserier og podkaster – der profiler i VGs management-selskap Max Social omtales eller medvirker.

Klager, tidligere kjendismanager Erland Bakke, mener VG ikke er åpne om relevante økonomiske og kommersielle bindinger når Max Social-profiler omtales og deltar i redaksjonelle publiseringer.

Det ble ingen fellelse på VG, men mediehuset fikk mange kritiske kommentarer fra utvalget, som til slutt konkluderte med at VG gikk fri etter en samlet vurdering.

Ikke brudd på VVP

Flere medlemmer trakk fram at koblingene mellom VG og Max Social fremsto som svært uryddige, selv om det ikke nødvendigvis er et brudd på Vær varsom-plakaten.

– Utgangspunktet er at dette er problematisk, sa Stein Bjøntegård, som representerer redaktørene i utvalget.

Han la til at hvis folk oppfatter at dette er problematisk, da er det problematisk.

– En ekstremt vanskelig situasjon VG har satt seg i, la han til.

Nina Fjeldheim, som representerer almenheten i utvalget, var også svært skeptisk til VGs koblinger til eget byrå.

– Jeg synes dette er kjempeproblematisk som leser.

Hun la til at denne typen koblinger gjør noe med hennes tillit til mediene generelt.

VG har hele veien argumentert med at det er tette skott mellom redaksjonen og managementbyrådet – og at det ikke er kommersielle hensyn som styrer når kjendiser knyttet til Max Social omtales. Avisen påpeker også at alle artikler skal være tydelige merket.

Dårlig merking

I PFU-behandlingen ble spesielt en VG-artikkel om Max Social-profilen Christine Dancke trukket fram. Intervju med henne var ved publisering ikke merket med at hun var tilknyttet Max Social. Dette ble senere rettet opp.

– Her er det svært lite manøvreringsrom for VG, sa Bjøntegård, som understrekte at det er ekstremt viktig alle artikler som omhandler Max Social-profiler må merkes tydelig.

– Det må gjørs eksplisitt i hver enkelt sak. Og det må skrives i saken, det holder ikke med en lenke.

I sin uttalelse skriver PFU blant annet at utvalget understreker at tillit og integritet ikke er noe mediene har, men noe mediene må bygge opp og ivareta. Opparbeidet tillit og troverdighet kan fort rives ned. Det er derfor sentralt å være åpen om forhold som kan ha innvirkning på mediets integritet og troverdighet.

Powered by Labrador CMS