Se debatten: Trenger vi rasismeparagrafen?

Oslo Redaktørforening inviterer til åpent debattmøte

Er hat og krenkelser prisen vi må betale for å leve i et fritt, meningsmangfoldig demokrati? Hva gjør vi da når utsatte grupper trues til taushet?

Deltakere:

  • Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunn og 2. nestleder ved Antirasistisk Senter
  • Nina Hjerpset-Østlie, samfunnsdebattant
  • Maria Karine Aasen-Svensrud, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • John Olav Egeland, redaktør og politisk kommentator i Dagbladet
  • Rania Al-Nahi, samfunnsdebattant

Møteleder: Mona Myklebust, NRK