NR med veiledning i kildevern før sommeren

Norsk Redaktørforening har under utarbeidelse en egen veiledning for kildevern. Veiledningen vil bli sendt redaksjonene før sommeren.

Publisert Sist oppdatert

Det er den teknologiske utviklingen med muligheter for elektronisk sporing av telefonsamtaler, e-post og tekstmeldinger som har foranlediget det arbeidet som nå pågår i Redaktørforeningen, opplyste assisterende generalsekretær Arne Jensen i NR på et møte i Oslo Journalistklubb (OJ) torsdag kveld.

Generalsekretær Nils E. Øy sier at et hefte med en egen veiledning vil være ferdig og bli sendt redaksjonene før sommeren. Heftet vil inneholde konkrete anvisninger for hvordan redaksjonene kan utforme interne regler for kildevern, hvordan journalister skal opptre i forhold til kilder, opptreden på internett, i elektroniske medier osv.

– Vi har hatt et par runder på saken i NRs styre allerede, og jeg regner med at vi har ferdig et hefte om dette før sommeren, sier Øy.

Hva er Facebook?

På OJ-møtet var det «Facebook» som var tema, og nettopp kildevern kom til å stå sentralt i debatten. Advokat John Chr. Elden som var invitert til å sitte i et debattpanel, hadde få motforestillinger til at advokater, journalister og andre møtes og kommuniserer som såkalte «venner» via Facebook. Advokaten så liten forskjell på slik Facebook-kontakt og at han gjerne tar en øl med journalister etter et rettsmøte. Og Elden fikk stor støtte fra mange i salen.

Men både den andre paneldeltakeren, assisterende generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening, og en av debattantene i salen, Journalisten-redaktør Trygve Aas Olsen, advarte mot å legge ut opplysninger på Facebook som kan avsløre journalistenes kilder.

Nyvinninger møtes alltid med skepsis

Jensen ble nok oppfattet som mer teknologivennlig enn Journalistens redaktør, og sa at alle teknologiske nyvinninger på kommunikasjonssektoren var blitt møtt med skepsis. Han advarte ikke bare mot at kilder kan bli blåst, men også mot at for nære og tette bånd mellom journalister og andre kilder på internett kan skape et inntrykk i det offentlige rom som i neste omgang undergraver journalistenes integritet og troverdighet.

Redaktør Trygve Aas Olsen var tydelig mer skeptisk til nye nettverktøy som Facebook og spurte hva det egentlig dreier seg om. Han viste til at framtredende journalister åpent har sagt at de har lagt ut sine jobbkontakter som «venner» på Facebook og at de dermed setter kildevernet i fare.

Powered by Labrador CMS