Eva Stenbro. Foto: Lisbeth Andresen
Eva Stenbro. Foto: Lisbeth Andresen

Har ikke tid til medarbeider=undersøkelse

Konserntillitsvalgt Eva Stenbro er uenig i ledelsens prioriteringer. Mener kartlegging er ekstra viktig nå.

Publisert Sist oppdatert

[factbox:1-right]

Amedia har utsatt den planlagte årlige medarbeiderundersøkelsen til neste høst. Årsak: Lederne har så mye annet å gjøre i omstillingsprosessen konsernet nå er inne i at de ikke vil ha tid til å følge opp undersøkelsen. Eller som konsernledelsen skriver til sine ansatte:

«Forskyvningen av planene for gjennomføring av undersøkelsen har sammenheng med de ressurser og den oppmerksomhet som kreves. Etter en samlet vurdering og prioritering av de utfordringene Amedia står overfor på kort sikt, er det konkludert med at det er hensiktsmessig å la det gå to år mellom undersøkelsene.»

Uenig med ledelsen

Konserntillitsvalgt Eva Stenbro i Amedia er uenig i ledelsens vurderinger.

– Vi er presset på tid hele gjengen. De ansatte har mye å gjøre. Lederne har mye å gjøre. Da er det viktig å prioritere de viktige tingene. Jeg mener at dette er viktig.

Konsernet har vært gjennom store omstillinger de siste årene. Nå pågår en omfattende nedbemanning og det er kun litt over ett år siden sammenslåingen med tidligere Edda Media. Hun mener det nettopp derfor er særlig viktig med en slik undersøkelse.

– Jeg har gitt uttrykk for, også overfor ledelsen, at dette er dumt. Humankapitalen er det viktigste vi har i disse dager. Vi følger jo pengene nøye, og jeg mener at det er viktig at vi også følger de ansatte, og arbeidsmiljøet nøye.

– Det er viktig å ha kunnskap om hvordan endringene har påvirket organisasjonen, både i positiv og negativ forstand.

Viktige å vite hva som funker

Hun har fått en del tilbakemeldinger fra både tillitsvalgte og menig ansatte rundt i konsernet om at disse også ønsker en slik undersøkelse.

– En av årsakene til å ha jevnlige undersøkelser er at man ikke bare ser på hvordan tilstanden er akkurat nå, men også ser på utviklingen over tid. Man avdekker jo ting i slike undersøkelser som man skal jobbe med, og da er det jo viktig å finne ut om de tiltakene vi setter i gang funker.

Spekulasjonene enkelte i organisasjonen har uttrykt angående alternative årsaker til at undersøkelsen avblåses nå er hun kjent med. Men hun vil ikke spekulere i om det finnes vikarierende motiver for å utsette undersøkelsen.

– Vi kommer til å være i omstilling i lang tid fremover. Så de resultatene som vil foreligge nå, de vil man uansett få, selv om man utsetter undersøkelsen ett år til.

– Det er også viktig å ha med seg er at en sånn undersøkelse ikke bare avdekker problemer. Den avdekker også hva som funker. Det er kjempeviktig å vite hvilke tiltak som hjelper slik at vi kan lære av det.

Vil sees av ledelsen

Stenbro har stor forståelse for ansatte som opplever avlysningen som et tegn på at ledelsen ikke ser dem.

– Man føler kanskje at man har saker man ønsker å melde tilbake om. Medarbeiderundersøkelsen er en fin måte å gi direkte melding på hva som funker og ikke funker i arbeidslivet. Og det er en av de få kanalene vi har der de ansatte kan gi en direkte tilbakemelding til administrasjon.

– Jeg skjønner godt at enkelte opplever det som problematisk å miste den muligheten i år. Jeg synes også at det er problematisk.

En av flere kanaler

HR-direktør Stig Finslo i Amedia kan forstå at ansatte i organisasjonen reagerer på beslutning om å utsette undersøkelsen nå.

– Vi var klar over at noen ville reagere på beslutningen og hadde det med oss i den avveiningen av ulike interesser da vi tok beslutningen om å forskyve tidspunktet for gjennomføringen av undersøkelsen.

– Medarbeiderundersøkelse er en av flere kanaler der ansatte kan gi tilbakemeldinger. Vi får informasjon i andre kanaler enn dette også. Det er en løpende dialog mellom ansatte, tillitsvalgte og ledere lokalt, og vi har også en løpende dialog med det sentrale tillitsmannapparatet.

– Hvorfor avlyser dere årets medarbeiderundersøkelse?

– Den er ikke avlyst, den er utsatt. Opprinnelig hadde vi planer om å kjøre årlige medarbeiderundersøkelser. Av ulike årsaker fant vi så ut at det var greit å ha dette som en toårig undersøkelse.

– Gitt den situasjonen vi har vært gjennom det siste året, som berører så mange i organisasjonen så var det et av argumentene for at vi utsetter og kjører neste høst, fremfor å kjøre den nå.

– Men er ikke disse endringene også et argument for å gjøre undersøkelsen?

– Det er et synspunkt som har vært opp til drøfting også. Men vi har i informasjonen som er gått ut til alle ansatte sagt at vi mener det er best å avvente de lokale strategi- og planprosesser som nå pågår før undersøkelsen gjennomføres. Vi mener dette gir en større tydelighet på hvilken retning vi utvikler oss i.

Finslo forsikrer at det ikke er noen grunn til å tro at avgjørelsen er tatt på grunn av frykt for svarene fra ansette.

Mer verdi senere

I meldingen som er gitt på Amedias intranett er det gitt en kort henvisning til selskapets mål for 2017: «Undersøkelsen omfatter blant annet spørsmål om forståelse for og opplevelse av konsernets og det enkelte selskaps mål. Det gir best mening å gjennomføre undersøkelsen først etter at disse er blitt mer tydelige og er forankret i organisasjonen».

Det understrekes også at ledelsen mener medarbeiderundersøkelser er viktig, men at «vurderingen er at det i dagens situasjon gir best verdi for alle å avvente til neste høst».

Følger opp fjorårets svar

Fjorårets undersøkelse avdekket frustrasjoner over IT-systemer, behov for bedre kommunikasjon i alle ledd og en rekke lokale forhold. Finslo forteller at alt dette jobbes det med. Oppfølgingsarbeidet skjer uavhengig av beslutningen om å utsette undersøkelsen.

– Ansatte i Amedia kan være sikre på at det kommer en medarbeiderundersøkelse høsten 2015?

– Ja, det kommer tydelig frem av informasjonen vi har gitt. Det er ikke et spørsmål om vi skal ha det, men når den skal gjennomføres.

Powered by Labrador CMS