Melder åtte blader ut av Fagpressen

Skarland Press tar med seg åtte blader og forlater Fagpressen. Mistanke om opplagsjuks og striden om annonseselskapet Kanal F er årsaker til bruddet.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er et seriøst forlag, og har ikke prøvd å jukse med opplagstallene våre, sier daglig leder Tore Kristensen i Skarland Press. I tillegg til strid om opplagstall viser han til den mindre vellykkede etableringen av Kanal F, som skulle samkjøre og effektivisere Fagpressens annonsesalg.

Skarland Press utgir ti fagblader og fagbøker innen en rekke bransjer. Kristensen anslår at forlaget betaler inn om lag 75.000 kroner i årlig kontingent til Fagpressen. Følgende blader er nå meldt ut av Fagpressen, med virkning fra kommende årsskifte: Norsk VVS, Emballering, Rørfag, Maleren, Matindustrien, Møbel og interiør, FDV og Gassmagasinet.

240 medlemsblader

Den Norske Fagpresse Forening (DNFF), også kalt Fagpressen, er en betydelig medieaktør. Foreningen representerer 240 medlemsblader, med et samlet opplag på 4,2 millioner eksemplarer.

– Vi følte at tiden var moden for å gå ut. Skarland Press har en egen organisasjon som dekker de tjenestene som Fagpressen tilbyr. Fagpressen er viktigere for enkeltstående fagblader, som ofte kun har en redaktør ansatt, sier Kristensen.

Han forteller at diskusjonen om å melde seg ut av Fagpressen oppstod som en følge av etableringen av Kanal F.

– Beslutningen medførte at Fagpressen gikk ut i konkurranse med egne medlemmer, noe jeg finner helt uforståelig. Tanken var å hjelpe enkeltstående blader som sliter. Men resultatet var at Kanal F kom i direkte konkurranse med Skarlands virksomhet, og det skapte sterk misnøye i vår salgsorganisasjon, sier Kristensen.

Mistanke om juks

Etter det Journalisten erfarer har ledelsen og styret i Fagpressen mistenkt Skarland Press for bevisst å operere med for høye opplagstall for sine fagblader. Administrerende direktør Even Trygve Hansen i DNFF sier til Journalisten at opplagskontrollen er et svært viktig kvalitetsverktøy for Fagpressen.

– Vi registrerte at det var klare avvik i opplagstallene for samtlige av Skarland-bladene som er medlem hos oss. Våre medlemsblader skal markedsføre seg med riktige opplagstall. Det er viktig for annonsørene og mediebyråene. Vi grep inn for å rette opp tallene, men det ble ikke gjort. Skarland ville ikke ha mer dialog om saken og valgte isteden å melde seg ut av Fagpressen. Det må vi ta til etterretning, men jeg synes det er synd og beklagelig, sier Hansen.

Korrigerte tall

Kristensen avviser at det har vært strid rundt opplagstallene til alle de åtte Skarland-bladene som er medlem av Fagpressen.

– Jeg har kun hørt fra Fagpressen at det har vært problemer med opplagstallene til bladene FDV og Matindustrien. I begge tilfellene er tallene korrigert. Hvis våre annonsører vil ha revisorkontrollert informasjon om våre opplag, så skal de selvfølgelig få det.

– Dere har med andre ord ikke operert med andre opplagstall enn de Fagpressen har godkjent?

– Overhodet ikke. Vi er ikke tjent med å gå ut med gale tall. FDV er et nyoppstartet blad som gikk ut med et opplag på 7.000, men vi foretok en opprenskning i abonnemenstssystemet. Nå ligger bladets opplag stabilt på 3.500. Dessuten har det vært et kommunikasjonsproblem med Fagpressen i forhold til Matindustrien, som hadde rundet opp opplagstallet sitt med et par hundre eksemplarer. Dette er ikke noe dramatisk, så her oppfatter jeg at Hansen skyter over mål.

Har ikke stemt

Kristensen sier at Skarland har opplevd feil opplagstall i forbindelse med oppkjøp av fagblader.

– Vi har kjøpt en rekke fagblader de siste årene, der Fagpressens stempel har stått som garanti for opplaget. Så har det vist seg at tallene i Fagpressekatalogen i nesten alle tilfellene har vært for høye. Vi har rensket opp i abonnemenssystemene og gått ut med korrekte opplagstall til våre kunder. Det gjelder blant annet Fisk Industri & Marked, som vi kjøpte i fjor, framholder han.

Hansen sier at dette er ukjent for ham.

– Det er jo interessant å få vite slikt gjennom Journalisten. Vi arbeider kontinuerlig med opplagskontroll. Skarlands blader er et eksempel på at det fanges opp uregelmessigheter gjennom et omfattende sikkerhetsarbeid i etterkant. Vi foretar en ny opplagskontroll hvis blader mener at tallene er feil, sier Hansen.

– Etterpåklokskap

Når det gjelder Kanal F har Hansen inntrykk av at mange er blitt etterpåkloke.

– Det var et enstemmig vedtak på Fagpressens årsmøte i 2006 om å etablere Kanal F. Skarland Press protesterte ikke, sier Hansen.

Kristensen er heller ikke fornøyd med det faglige utbyttet av å være medlem av Fagpressen.

– Din faglige inputen fra Fagpressen er blitt dårligere de siste årene, både journalistisk og salgsmessig. Det er tilbakemeldingen fra våre ansatte, som stort sett får ta de kursene de ber om, sier han.

– Jeg har prøvd å finne ut av hva Skarland er misfornøyde med, for deres ansatte har vært flittige deltakere på våre kurs og aktiviteter. Men de har ikke ønsket noen dialog om dette, heller, kommenterer Hansen.

Powered by Labrador CMS