Så ingen grunn til ydmykhet

Styrelederen nektet å bøye av for massiv kritikk på Fagpressens årsmøte. Marit Aschehoug fastholdt at 20-30 blader motarbeidet datterselskapet Kanal F.

Publisert Sist oppdatert

– Ydmykhet er ikke mitt største talent. Men vi har stor evne til selvkritikk internt i styret, fastslo Aschehoug på årsmøtet til Den Norske Fagpresses Forening mandag. En rekke årsmøtedelegater krevde at styret dempet tonen og utviste mer ydmykhet i forhold til de svake økonomiske resultatene for annonsesamkjøringsselskapet Kanal F.

I årsberetningen skriver styret at «en del av fagpressens medlemsblader motarbeidet Kanal F og at dette fikk økonomiske konsekvenser for selskapet». På møtet sto Aschehoug bom fast på at Kanal F var blitt motarbeidet, spesielt av annonseselgere i ulike blader, men at prosjektet likevel var vellykket og til velsignelse for Fagpressen.

Stolte av Kanal F

– Vi kommer ikke til å stille våre plasser til disposisjon. Vi er stolte av Kanal F. Men vi opplevde en del sand i maskineriet og bakvaskelseskampanjer, erklærte Aschehoug, som likevel understreket at det ikke var meningen å skylde på medlemmene.

Administrerende direktør i DNFF, Even Trygve Hansen, har supplert påstandene ved å hevde at annonseselgere har sabotert driften av annonsesamkjøringsselskapet Kanal F.

På årsmøtet ba flere om at styret måtte dokumentere og konkretisere påstandene, for å hindre at uskyldige skulle føle seg mistenkeliggjort.

– Uforskammet

– Det er uforskammet å skrive slikt i en årsberetning. Styret burde vise litt selvkritikk og ydmykhet. Det er ikke bra at en så upresis og ullen kritikk blir stående, sa Karin Helene Haugen fra bladet Velferd. I likhet med andre redaktører i Fagpressen er hun også sterkt kritisk til hvordan Kanal F er blitt framstilt som en suksess.

– Det er kun 36 av Fagpressebladene som har mottatt annonser via Kanal F. Det betyr at 200 andre ikke har fått. Kanal F-prosjektet har vært preget av manglende åpenhet, framholdt Haugen.

Ba om dokumentasjon

Hun fikk støtte i sin kritikk av redaktører for store blader som Sykepleien, Utdanning og Hus & Bolig. Redaktøren for sistnevnte, Nina Granlund Sæther, var blant dem som ba om dokumentasjon på sabotasjepåstandene.

– Jeg har en liste over 20-30 blader, altså nesten 10 prosent av medlemsbladene i Fagpressen. Men jeg har ikke lyst til å komme med den. Ingen av disse bladene er til stede her i dag, svarte Aschehoug.

Hun sa følgende til kravet om å dempe de aktuelle formuleringene i årsberetningen:

– Det er vanskelig å finne noe annet ord enn motarbeide. Undergrave er vel ikke noe penere?

Hausset bevisst opp

Flere delegater kritiserte styret og ledelsen for å ha oversolgt Kanal F, ved å framstille prosjektet som mer vellykket enn det i realiteten var. Til dette repliserte Even Trygve Hansen:

– Jeg brukte rått hver anledning til å hausse opp Kanal F. Det gjorde jeg helt bevisst, for å skaffe omtale. Og vi fikk oppslag i Kampanje og andre steder hver gang.

Slo seg til ro

Kritikerne slo seg til slutt til ro med at budskapet var nådd fram til styret, og fulgte ikke opp kravet om endring av årsrapporten. Den ble derfor enstemmig vedtatt.

Flere styrerepresentanter ga uttrykk for at Kanal F har utført et verdifullt grunnlagsarbeid ved å markedsføre og dokumentere Fagpressens fortrinn som annonsekanal. Denne innsatsen er bokført til en verdi av 1,7 millioner kroner i Kanal Fs regnskap for 2007. Selskapet omsatte annonser for 2,2 millioner kroner.

Solgt for 1,5 millioner

Salget til Media Total i januar gir Fagpressen 1,5 millioner kroner i kassa for Kanal F. Likevel er det et stykke opp til de 3,4 millionene selskapet kostet Fagpressen i drift og investeringer, etter fratrekk av inntektene.

Ved utgangen av februar i år lå netto fakturert annonseomsetning for Fagpressens blader 20 prosent over samme periode i fjor, opplyste Marit Aschehoug.

– Styret er fornøyd med det Kanal F fikk til. Vi har kommet styrket ut av dette eventyret, konkluderte hun.

Powered by Labrador CMS