Støtter tekstreklame-forslag

Både NR-leder Marit Haukom og Even Trygve Hansen i Fagpressen er svært positive til NJ-forslaget om flaggeplikt for betalte reiser.

Publisert Sist oppdatert

Et internt utvalg i NJ har lansert en rekke forslag til modernisering av tekstreklameplakaten. Blant annet foreslår utvalget at medier som har deltatt på betalte reiser skal informere om dette på sentral plass i reportasjene. Både dette og de øvrige forslagene blir svært positivt mottatt i Norsk Redaktørforening (NR) og i Fagpressen.

Betalte reiser er ikke noe ukjent fenomen, verken blant aviser, nettmedier, etermedier eller fagblader. NJs landsråd behandler forslagene tirsdag, mens landsstyret får dem på bordet på sitt møte onsdag.

Velkomne forslag

Leder i NR, Marit Haukom, understreker at det er det enkelte medlem av redaktørforeningen som redigerer, og som sammen med redaksjonen forvalter sin etikk og journalistikk. Men som NR-leder hilser hun NJ-forslagene velkommen.

– Når gode forslag og initiativ kommer fra NJ, så fortjener de ros for det. Flaggeplikt for betalte reiser er veldig godt og viktig forslag, som gir debatten et positivt, fornuftig og ganske nødvendig utgangspunkt, sier hun.

Haukom er også medlem av styret i Norsk Presseforbund, som har ansvaret for utformingen av tekstreklameplakaten. Hun mener det ville vært et vanskeligere utgangspunkt hvis NJ-utvalget hadde foreslått et totalforbud mot betalte reiser.

Lett for de rike

– Det er veldig lett for folk som jobber i relativt velstående medier å være enige i et forbud. Men det skal god økonomisk evne til for å kunne opprettholde et slikt krav. Det kan være viktig for redaksjoner med lite penger å få være til stede og stille kritiske spørsmål. Derfor er det en veldig god idé å opplyse om betalte reiser inne i teksten eller sendingen, framholder hun.

Haukom betegner også de øvrige forslagene fra NJ-utvalget som interessante og relevante.

– Utvalget har gjort et godt og viktig stykke arbeid. Jeg gleder meg til de eventuelt kommer opp i NP-styret. Etikken er like viktig for NR som for NJ, og NR vil være åpen for å diskutere forslagene, sier hun.

Virkelighetssprik

Det samme lover administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen, også han medlem av NP-styret.

– Vi er veldig oppmerksom på dette i Fagpressen. Det er veldig interessant og positivt hvis vi får en gjennomgang av disse forholdene. Men det er et stort sprik i hvordan virkeligheten er for mange bransjer. Det er forskjellig hvis TV 2 eller Aftenposten er på en betalt reise, enn et fagblad som på en helt annen måte enn den allmenne presse sitter nært opp til kildene man lever av. Hvis bladet Treindustrien blir invitert til åpning av en Norske Skog-fabrikk i India, så er det et helt annet forhold enn hvis TV 2 som en allmennkringkaster gjør det.

– Så du mener at det gjelder en type etikk for de store og en annen for de små?

– Nei, etikk er uansett etikk. Enten er det etisk riktig, eller så er det ikke. Man bør ha regler som gjelder for alle.

Vilt på 80-tallet

Hansen mener NJ-utvalgets forslag om tydelig flagging av betalte reiser er et greit kompromiss.

– Jeg ønsker å ta opp dette med redaktørforeningen i Fagpressen, for å høre hva de sier.

Hansen forteller at han har levd med diskusjonen om betalte reiser helt siden han var pressetalsmann i SAS på begynnelsen av 80-tallet.

– Da loddet vi ut reiser til journalister, som fikk beskjed på NTB-printeren at den og den hadde vunnet en tur til eksempelvis London.

– Og journalistene reiste på slike turer?

– Ja, ærru gæern? Det kom teleks fra presseavdelingen til SAS om at «Vi har nå fire reiser til India, to til New York og seks til Rio som skal loddes ut blant journalister. Vennligst skriv om dere er interessert». Og så gjorde de det, og folk reiste av gårde.

En annen tid

Hansen fastslår at vi nå lever i en annen tid, og understreker at det er leserne man hele tiden skal ha i fokus.

– Jeg er positiv til at Fagpressen skal være med på å utrede NJ-forslagene nærmere, med tanke på en eventuell revidering av tekstreklameplakaten. De ser fornuftige ut, og vi bistår gjerne med hjelp, sier han.

Powered by Labrador CMS