Svak annonsevekst i fagpressen

Fagpressen melder om en svak annonsevekst i 2003. Den totale omsetningen ble på 557 millioner kroner.

Tallene for annonseomsetningen i 2003 ble lagt fram på Den Norske Fagpresses Forenings (DNFF) pressekonferanse i dag. Administrerende direktør Even Trygve Hansen kunne fortelle at annonseomsetningen fikk en beskjeden vekst, en prosent, sammenliknet med 2002 da omsetningen stupte.

Den totale omsetningen for 236 fagpresseblader økte med fem millioner kroner til 557 millioner kroner. Samtidig gikk det samlede opplaget tilbake med 1,6 prosent, til drøyt fire millioner eksemplarer. Kategoriene varehandel, bygg og anlegg, landbruk og fiske hadde størst fremgang.

- Vi er av den mening at DNFFs blader nå delvis har snudd den negative tendens man har vært preget av de to siste årene. Men det er også en kjensgjerning at det såkalte «B2B-markedet» tar seg senere inn enn konsumentmarkedet. Fagpressen er så absolutt på riktig vei, og vi nekter å krisemaksimere slik noen medievitere har en tendens til, sier Even Trygve Hansen.

Tallene viser likeledes at DNFFs blader i et svakt stillingsmarked har klart å ta inn noe av bortfallet av stillingsannonser ved å erstatte tapet med merkevareannonser.

- Opplagsnedgangen, kombinert med den økte merkevareomsetningen, viser en sterkere fagpresse som tydeliggjør sin treffsikkerhet og målgruppefokus i det norske annonsemarkedet. Samtidig er det mange utfordringer og prosesser på gang i mediekanalen, nettopp for å styrke både det redaksjonelle produkt og markedsfokuseringen, sier Even Trygve Hansen.

Powered by Labrador CMS