Debatt:

«Det som virker enkelt og åpenbart i en avgrenset nasjonal kontekst, er langt mer kompleks når rammen er global», skriver Marianne Neraal, politisk sjef i Facebook Norge.
«Det som virker enkelt og åpenbart i en avgrenset nasjonal kontekst, er langt mer kompleks når rammen er global», skriver Marianne Neraal, politisk sjef i Facebook Norge.

Individets personvern er faktisk viktigere enn tenkte hva hvis-eksempler

Vi har et ansvar for å forhindre misbruk av vår plattform.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en sak i går, presenterer Journalisten flere tenkte eksempler der offentlige personer får negative artikler fjernet fra Facebook sine plattformer hvis saken er illustrert med den omtalte foran sin egen bolig.

Det er korrekt at eksemplene i artikkelen godt vil kunne forekomme, men er det et relevant poeng i praksis? Det er allerede velkjent praksis at medier velger et annet bilde på Facebook enn det de bruker på deres egen side, nettopp fordi det er en annen dynamikk omkring innhold på Facebook enn på det brede internett.

Hovedpoenget, som artikkelforfatteren dessverre hopper altfor lett over, er jo den viktige avveiningen som ligger bak regelen: hensynet til individets personvern.

Vi har lært mye de siste årene, og vår holdning er tydelig: vi har et ansvar for å forhindre misbruk av vår plattform, herunder også ved fremvekst av nye former for trakassering, deriblant såkalt doxxing. Vi mener det er grunnleggende at folk skal ha rett til å unngå at deres adresse publiseres på Facebook uten deres samtykke. Det er mange gode argumenter for dette.

Derfor er retningslinjene våre krystallklare: «vi fjerner innhold som deler, tilbyr eller ber om personlig identifiserbar informasjon eller annen privat informasjon som kan føre til fysisk eller økonomisk skade, inkludert økonomisk, privat og medisinsk informasjon, samt privat informasjon hentet fra ulovlige kilder».

Det er vårt ansvar som plattform der flere milliarder mennesker møtes, å sikre at Facebook ikke brukes for å sjikanere folk i sitt private liv. Her må altså en vurdering av hva som generelt sett er greit, balanseres opp mot hva som er greit på Facebook.

Det som virker enkelt og åpenbart i en avgrenset nasjonal kontekst, er langt mer kompleks når rammen er global. Vi er en global plattform, og man må derfor ta på seg de globale brillene før man kaster dom over retningslinjer som dette.

Powered by Labrador CMS