Fagbladet blir samorganisert

Til de ansattes protester har Fagforbundet vedtatt sammenslåing av informasjonsavdelingen og redaksjonen i Fagbladet.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har sagt vårt. Men nå har vår eier fattet vedtak og det forholder vi oss lojalt til som ansatte, sier leder i redaksjonsklubben Per Flakstad.

Forbundsstyrets vedtak sier at samorganiseringen skal skje etter tre hovedlinjer: ytterligere koordinering av stoffvalg, ytterligere koordinering av ressursbruk og kompetanse og flere samarbeidsprodukter.

Innenfor

Både redaktør og redaksjon har hatt sterke innvendinger til skissen som lå til grunn for vedtaket. De hevdet at en sammenslåing ville være i strid med bladets formålsparagraf og de yrkesetiske retningslinjene for en uavhengig presse.

I vedtaket legger imidlertid Forbundsstyret fortsatt til grunn «at dette gjennomføres innenfor Fagbladets eksisterende formålsparagraf og redaktørplakaten, og på en slik måte at journalistene kan være tilsluttet Norsk Journalistlag. Videre skal det også tas utgangspunkt i vedtatt personalpolitikk i forbundet.»

– Vår eier mener det er mulig å ivareta både hensynet til koordinering og redaktørplakaten, tekstreklameplakaten og Vær Varsom-plakaten. Men det gjenstår å se hva slags løsninger de ser for seg og om det lar seg gjennomføre, sier Flakstad, som legger til at klubben setter pris på at eieren i vedtaket understreker bladets formålsparagraf.

Konkrete forslag

Vedtaket er generelt og arbeidet med å konkretisere innholdet skal gå fram til 1. mars.

– Vi har bedt om å få være med på dette arbeidet og skal gjøre vårt for å finne konstruktive løsninger.

– Dere har tidligere sagt at en sammenslåing kan gjøre NJ-medlemskap vanskelig?

– Vi er skeptiske til at man kan forene vedtaket med det yrkesetiske regelverket. Men vi vil rådføre oss med NJ om forslagene som kommer og ønsker ikke være å vriene.

Fjernet

– Jeg er fornøyd med at forbundsstyret slår fast at redaktørplakaten skal beholdes, sier ansvarlig redaktør Johnny Daugstad.

– Ut over det har jeg ingen kommentar.

– Men du har tidligere sagt at en gjennomføring av skissen kunne betraktes som en usaklig oppsigelse?

– Nå skal det gjøres et arbeid for å konkretisere utformingen. Når det er gjort, vil vi se hva dette vil innebære, sier Daugstad.

I den opprinnelige skissen var det lagt opp til at informasjonssjefen skulle være det øverste koordinerende ledd. Men dette er fjernet i vedtaket som nå er gjort.

Powered by Labrador CMS