LO-topp vil være overredaktør

Jan Davidsen, leder av LOs største forbund, ønsker større kontroll over Fagbladet og makt til å heise fram sin egen faste spalte.

Publisert Sist oppdatert

Fagbladet er størst i LOs fagbladfamilie, med et trykt opplag på 300.000 eksemplarer. I tillegg driver redaksjonen nettstedet fagbladet.no. Forbundsstyret i Fagforbundet gikk før jul inn for å samorganisere redaksjonen i Fagbladet og forbundets informasjonsavdeling. Nå har den politiske ledelsen presentert til dels svært omstridte forslag til styringsregler.

Redaktør Johnny Daugstad kjemper, med Redaktørplakaten i ryggen, sammen med sine journalister for å sikre Fagbladets redaksjonelle frihet.

Fagforbundets landsstyre behandlet torsdag en liste med ni forslag til bedre utnyttelse av ressursene i Fagbladet og informasjonsavdelingen. Det ble vedtatt at den endelige avgjørelsen utsettes til landsstyremøtet i juni.

Vil styre temahefter

Forbundsledelsen foreslår blant annet at utgiveren, det vil si Fagforbundets arbeidsutvalg, avgjør hvilke temaer redaksjonen skal ta for seg i Fagbladets temahefter. I arbeidsutvalget sitter Jan Davidsen og de øverste tillitsvalgte i forbundet.

I et annet forslag som omhandler Fagbladet heter det:

«Det forutsettes at forbundets logo skal fremkomme tydelig på forsiden og at plasseringen av forbundslederens og seksjonsledernes kommentarer tydeliggjøres».

Med andre ord ønsker Davidsen at hans egen og sentrale tillitsvalgtes spalter i Fagbladet må få en bedre eksponering, noe som også griper inn i redaktøransvaret.

– Problematiske forslag

Forbundsledelsens forslag skal nå drøftes med de berørte klubbene.

– Flere av disse punktene er problematiske i forhold til Fagbladets formålsparagraf og i strid med Redaktørplakatens bestemmelser, påpeker både Norsk Journalistlags klubb og husforeningen LAF (Landsforeningen for ansatte i Fagforbundet). Redaktørene i Fagforbundet er medlemmer av både LAF og Norsk Redaktørforening.

Et annet omstridt forslag går ut på at medarbeiderne i Fagbladet skal kunne benyttes til å utarbeide informasjonsprodukter. Det er også reaksjoner i Fagbladet på forslaget om å opprette et kontaktorgan mellom informasjonsavdelingen og redaksjonen, ledet av administrativ ledelse.

Vil bli i NJ

Forbundsstyret besluttet i desember at at løsningene som velges for samorganiseringen skal ligge innenfor Fagbladets formålsparagraf og Redaktørplakaten, og at journalistene skal kunne opprettholde sitt medlemskap i NJ.

– Det er ikke mulig å oppfylle forbundsstyrets vedtak, hvis det er disse ni forslagene som skal diskuteres, sier NJ-klubbleder Per Flakstad i Fagbladet. Klubben har tett kontakt med NJ sentralt om prosessen.

Flakstad sier at han er mest ubekvem med forslaget om at politikerne i Fagforbundets arbeidsutvalg skal bestemme innholdet i bladets temahefter.

– I det øyeblikket dette blir en bestemmelse, har vi en utgiver som har tatt på seg redaktørrollen. Da har vi ikke lenger en redaktør. Så dramatisk er dette punktet, poengterer klubblederen.

Satser på dialog

Han mener at redaksjonsrådet er det naturlige stedet å diskutere temahefter og plasseringen av forbundstoppenes faste spalter i Fagbladet. Flakstad sier at han fortsatt håper og tror at det gjennom dialog skal være mulig å komme fram til en løsning alle kan leve med.

Informasjonssjef Tone Zander ønsker ikke å kommentere de omstridte forslagene.

– Det endelige vedtaket er utsatt til landsstyremøtet i juni. Ledelsen skal i mellomtiden drøfte de ni punktene med klubbene. Det er en god dialog, men fortsatt mange uavklarte spørsmål, sier Zander.

Gransker Redaktørplakaten

Samtidig er det blitt kjent at Fagforbundets ledelse har bestilt en ekstern, juridisk vurdering av Redaktørplakatens status.

– Det ser jeg fram til, for da kan vi få en ordentlig diskusjon om Redaktørplakatens faktiske innhold, sier Per Flakstad.

I Kulturdepartementets utkast til ny lov om redaksjonell frihet er fagpressen inkludert. Det vil si at Redaktørplakaten får lovbeskyttelse også i fagbladene.

Powered by Labrador CMS