Innsikt: Ingen av bildene har noen direkte kobling til Teslas batteriproduksjon

Faktasjekk fra Faktisk.no.