Nord-Norge er mest lukket

Finnmark Journalistlag ber kommunene åpne seg mer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Nord-Norge er den regionen av landet hvor åpenheten i kommunene er lavest. Det viser Åpenhetsindeksen, som er utarbeidet av offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund, og som ble lagt fram på Åpenhetstinget tidligere i høst.

Indeksen måler åpenheten opp mot elleve kriterier, som hvorvidt kommunen har postjournal på nett, søkefunksjon i nettjournal og om kontaktinformasjon til politikere er tilgjengelig.

Finnmark verst

Jumboplassen på fylkesoversikten går til Finnmark. Der oppnår kommunene et snitt på 6,37 poeng mot landsgjennomsnittet på 8,55 poeng.

Leder Robin Mortensen i Finnmark Journalistlag (FJ) sier at kommunene i fylket er dårlige på å legge ut postlister på nett, trege til å svare på innsynsbegjæringer og at de får avslag på innsyn uten lovhjemmel. Han ber kommunene om å åpne seg mer.

Ønsker mer åpenhet

– Vi ønsker at postlister legges ut og oppdateres og at vi får raskere svar, sier Mortensen.

Han mener at årsaken til den lave åpenheten ikke dreier seg om vrangvilje, men lav bevissthet og liten kunnskap om offentleglova. Han mener at det fører til at media ikke er i stand til å utføre samfunnsoppdraget.

– Vi ber ikke om innsyn for å grafse, men for skape debatt i samfunnet. Vi gjør en jobb for leserne.

I en pressemelding skriver FJ at det blir vanskelig å kontrollere forvaltningen når den er lukket: «Dette øker risikoen for at det skjer uønskede hendelser i forvaltningen. Sånt skader individet og gruppers tillit til samfunnet.

Kommuner som forsømmer sin plikt innenfor offentlighetsområdet svekker muligheten for en opplyst debatt. På sikt vil kommunen undergrave sin egen legitimitet som håndhever og forvalter av offentlig myndighet. FJ mener at publikum som erfarer at systemet er lukket, vil føle avstand og maktesløshet overfor lokalforvaltningen.  Publikum blir handlingslammet overfor både beslutninger og regler», skriver journalistlaget videre.

Vil bruke indeksen

En av kommunene som kommer dårligst ut i undersøkelsen er Kvalsund kommune, som oppnår tre av 18 poeng. Rådmann Oddbjørn Nilsen sier at han tar resultatet fra Åpenhetsindeksen alvorlig og at han vil bruke den for å bedre åpenheten i kommunen.

– Den setter åpenhet på dagsorden. Vi tar resultatet på største alvor og vil etterstrebe oss på å øke åpenheten. Vi har allerede åpnet kommunen i betydelig grad, sier Nilsen, og viser til at alle dokumenter nå i utgangspunktet er åpne i motsetning til tidligere da de var lukket.

Nilsen avviser at det er ubehagelig å bli kikket i kortene av journalister og innbyggere som ønsker innsyn. Samtidig sier han at offentleglova kan være vanskelig å håndtere.

– Vi må gjøre en vurdering der enkeltpersoner blir omtalt. Offentleglova er ikke noen enkel sak fordi det må gjøres skjønnsmessige vurderinger.

– Må pushe kommunene

Jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund mener journalister må fortsette å mase på kommunen for å oppnå mer innsyn.

– Man må fortsette å pushe kommunene. Når man krangler lenge nok blir det lettere for kommunen å imøtekomme de fornuftige kravene fra journalistene. Be de om å følge intensjonen i offentleglova for da skjønner de at det er til fordel for kommunen, sier Foss.

 

Powered by Labrador CMS