Fjerner bonusene til sjefene i Amedia

Topplederne får ikke lenger belønning for å være flinke til å kutte og nedbemanne. Polaris Media og Schibsted beholder ordningene.

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag kunne Journalisten fortelle at tiden for høy sigarføring og fete redaktørgoder ser ut til å være på hell. Stadig færre norske redaktører har avtale om bonus i sin ansettelseskontrakt. Det skjer også en oppbremsing i utbredelsen av bilordninger.

[factbox:1-left]

Topplederne i Amedias mange mediebedrifter er blant dem som må vinke farvel til bonusene sine. De har inntil nå hatt mulighet for en resultatbasert andel av sin fastlønn, avhengig av en del mål og kriterier. Fra nyttår er alle slike ordninger fjernet for redaktører og direktører i Amedias 78 lokal- og regionaviser samt tilhørende nettaviser, lokalradiovirksomheter og trykkerier.

Kuttet for alle

– Alle toppledere har hatt mulighet for en resultatbasert lønnsandel på inntil 10-15 prosent av den faste årslønna, avhengig av deres funksjon, forteller Stig Finslo, direktør med ansvar for HR, utgiverspørsmål og kommunikasjon i Amedia.

Finslo viser til at Amedia med virkning fra 2013 kuttet ordningen med resultatlønn for sine konserndirektører og enkelte andre sentrale personer. I fjor høst gjennomgikk konsernledelsen bonusordningene i Amedias mange medievirksomheter.

[quote:1-right]

– Det ble besluttet å fjerne slike ordninger også for alle topplederne i selskapene våre, det vil si sjefredaktører og administrerende direktører, fra og med 2015. Dette ble meddelt på en ledersamling i begynnelsen av desember. Så skal vi ha en særskilt vurdering for de få lederstillingene som er knyttet direkte til salg. Vi jobber med en ny ordning og skal avklare hvem som skal være omfattet av den.

Etter det Journalisten forstår ble beslutningen møtt med en del negative reaksjoner. Dette bekrefter Finslo.

– Det har vært noen reaksjoner. Samtidig opplever vi en viss forståelse for hvorfor vi avvikler ordningen med resultatbasert lønn. Det har vært vanskelig å definere hvilke kriterier som skal ligge til grunn for en slik ordning. I tillegg kommer den politiske dimensjonen knyttet til at man kan oppnå bonus for å være flink til å kutte kostnader og redusere bemanning. Det mener vi blir galt.

Stiller seg bak

Ove Mellingen, sjefredaktør i Telemarksavisa, stiller seg helt bak konsernledelsens beslutning om å fjerne lederbonusene. Selv har han i alle sine år som TA-redaktør nektet å ta imot bonuser.

Ole Mellingen, sjefredaktør i Telemarksavisa. Foto: Kathrine Geard

– Det er ikke alltid jeg er enig med konsernledelsen. Men i denne saken mener jeg at de har gjort noe helt riktig. Det er prinsipielt feil å ta imot den typen lønn, og spesielt når man nedbemanner. Man kan komme i en situasjon der man personlig får en bonus som resultat av at man sier opp folk. Det mener jeg samvittighetsmessig blir helt umulig.

Mellingen ser samtidig en utfordring i å finne et riktig lønnsnivå for de lederne som ikke er best betalt i konsernet.

25 prosent fikk

Ifølge Finslo har omfanget av lederbonuser i Amedia variert fra år til år. I 2013, som er det siste året Amedia har oversikt over, oppnådde rundt regnet 25 prosent av topplederne større eller mindre bonusutbetalinger. Det vil si at kriteriene ikke ble oppnådd for tre av fire redaktører og direktører.

– Kan det være aktuelt for Amedia å gjeninnføre bonusavtaler når kuttprosessene er avsluttet og økonomien forhåpentligvis er bedre?

– Dette er den beslutningen vi har tatt nå. Det lå en føring i at bonusordningen for konserndirektørene ble fjernet fra 2013, nøyer Finslo seg med å si.

[quote:2-right]

Fornøyde tillitsvalgte

Eva Stenbro, konserntillitsvalgt i Amedia. Foto: Lisbeth Andresen

De topptillitsvalgte i Amedia er godt fornøyd med at sjefenes bonusordninger nå er historie.

– Jeg synes dette er viktig. Forskning, blant annet på Bedriftsøkonomisk Institutt, viser at denne typen lederbonuser ikke har den effekten man trodde i utgangspunktet. Det er uheldig at ledere kan sikre seg bonus ved å kutte stillinger. Da rammer man samtidig driften. Bunnlinjeorienterte bonuser er ikke det beste for organisasjoner, sier konserntillitsvalgt Eva Stenbro til Journalisten.

Polaris fjerner ikke

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media sier til Journalisten at bonusordningene i konsernet ikke vil bli endret nå.

– Vi har forskjellige resultatbaserte ordninger og ikke et samkjørt og generelt system slik som i Amedia. Bonusordningene i Polaris er ikke omfattende og gjelder ikke for alle ledere i våre nær 40 bedrifter, sier Koch.

[quote:5-left]

Selv kan han oppnå totalt tre månedslønninger i bonus, mens de fem øvrige i konsernledelsen kan få inntil to.

– Men det er krevende å oppnå dette.

Topplederne i Adresseavisen, det største selskapet i Polaris Media, sitter i konsernledelsen og er dermed omfattet av deres ordning. Lederne i datterselskapene får vanligvis maksimalt én månedslønn i bonus, dersom kriteriene er innfridd.

– Vi har ikke vurdert å endre bonusordningene i Polaris. Men på grunn av den krevende situasjonen har vi i konsernledelsen sagt at vi ikke ønsker å bli vurdert for bonuser for 2014. Vi frasier oss også lønnstillegg i 2015 og det samme gjelder for noen andre ledergrupper. Dette er et signal om å være forsiktige, forteller Koch.

Millionbonuser

De virkelig store bonusutbetalingene i bransjen finner man i Norges største mediekonsern, Schibsted, og i noen enkeltbedrifter. Som Journalisten fortalte i september fikk administrerende direktør og sjefredaktør Amund Djuve i dagens Næringsliv utbetalt en bonus på 1.353.120 kroner i 2013. Samme år mottok VG-sjef Torry Pedersen 813.183 kroner i bonus, opptjent året før. VG-sjefen er dessuten tilknyttet Schibsted-konsernets bonusordning og fikk dermed utbetalt 702.145 kroner i opsjonsytelser på basis av konsernets gamle opsjonsprogram, samt 1,89 millioner kroner i form av bonusaksjer knyttet til konsernets nye, langsiktige incentivordning (LTI-program).

Didrik Munch, konsernsjef i Schibsted Norge. Foto: Kathrine Geard

Ingen av sjefredaktørene Hilde Haugsgjerd i Aftenposten, Gard Steiro i Bergens Tidende, Arne Blix i Adresseavisen eller Lars Helle i Stavanger Aftenblad mottok bonus fra sine selskaper i 2013.

Ifølge konsernsjef Didrik Munch kommer Schibsted Norge til å holde fast på sine incentivordninger. Munch sier at han forstår motforestillingene mot at ledere kan oppnå bonus ved å kutte og nedbemanne.

[quote:3-left]

– Dette har våre tillitsvalgte argumentert med. Men vi er mer enn noensinne opptatt av å beholde de beste lederne i en krevende situasjon. Derfor har vi ikke vurdert å endre lønnssystemet deres. Vi må passe på at de har en fornuftig lønnspakke, med både en fast og en variabel del.

Powered by Labrador CMS