Forbrukerinspektørene har grunn til å være fornøyde med dagens PFU-behandling. Fra venstre Pia Rivelsrud, Marit Evertsen Grimstad og Christian Strand. Foto: Anders Leines/NRK
Forbrukerinspektørene har grunn til å være fornøyde med dagens PFU-behandling. Fra venstre Pia Rivelsrud, Marit Evertsen Grimstad og Christian Strand. Foto: Anders Leines/NRK

PFU: Ingen brudd på god presseskikk i reportasje om blåbærpiller

Flere i utvalget ga ros til NRK.

Publisert Sist oppdatert

Produsenten bak produktet Medox klaget inn NRKs «Forbrukerinspektørene» for en reportasje der de mener at de ikke fikk komme til orde for å svare på kritiske uttalelser.

Klagen gjaldt følgende punkter i Vær varsom-plakaten: 3.2 om kildekritikk og kontroll av opplysninger, 4.1 om saklighet og omtanke og 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Produsenten Medpalett reagerer blant annet på at hovedintervjuet ble gjort med dem før kritikerne fikk komme til orde med sine påstander.

Her kan man se hele reportasjen.

Slik selskapet ser det, har de ikke fått imøtegå sterke beskyldninger som fremkommer i det påklagede innslaget. Medpalett hevder å ha blitt kjent med beskyldningene først etter at intervju var gjennomført, og kun kort tid før publisering.

Produsenten av Medox klaget inn NRK for manglende mulighet til imøtegåelse, men fikk ikke gjennomslag hos PFU. Foto: Faksimile, annonse Medox
Produsenten av Medox klaget inn NRK for manglende mulighet til imøtegåelse, men fikk ikke gjennomslag hos PFU. Foto: Faksimile, annonse Medox

Ros, ikke ris, til NRK

NRK anførte i svaret på klagen at retten til samtidig imøtegåelse ikke innebærer «at den som blir omtalt skal bestemme hvordan imøtegåelsen skal gis, eller at den samtidige imøtegåelsen i sin helhet skal foregå på en viss måte - for eksempel gjennom et intervju foran kamera».

PFU tok ingen av klagepunktene fra Medpalett til følge, og konkluderte med at NRK ikke har begått brudd på god presseskikk.

Tvert imot fikk NRK ros fra flere representanter i utvalget som diskuterte saken onsdag 27. februar.

– Denne saken har gitt oss et uvanlig detaljert innblikk i en journalistisk arbeidsprosess, og det har vært interessant å se hvordan NRK i stor grad har hatt en åpen dialog med selskapet bak produktet, sa PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

Han la til:

– Jeg mener sluttresultatet er veldig godt balansert, og at kritikerne og selskapet kommer godt til orde. Jeg finner ikke noe som ikke blir svart opp av det som kommer fram av kritiske merknader. Jeg vil kreditere NRK for å ha gjort en god og detaljert jobb, og kanskje gå lenger enn normalt i å bruke tid og ressurser på dialog med selskapet bak før man setter punktum for redigeringen og publiserer.

«Ikke ensidig negativt inntrykk»

I den endelige uttalelsen fra utvalget står det:

«Ut fra den foreliggende dokumentasjonen mener PFU at NRK både har forelagt beskyldningene for klager og gjengitt klagers svar på en måte som er innenfor det presseetisk akseptable. Når det gjelder valg av presentasjonsform, så har utvalget understreket at det er opp til redaksjonen å bestemme hva som skal publiseres og hvordan, men at vinkling og dramaturgi aldri må gå på bekostning av etterretteligheten. Som det heter i VVP 3.2: 'Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.'»

Videre:

«Utvalget kan ikke se at det er dokumentert åpenbare feil som strider mot VVP 3.2, eller at omtalen er usaklig og i strid med VVP 4.1. Utvalget kan likevel forstå at klager kunne ønsket en mer nyansert omtale, og at fremstillingen av enkelte opplysninger kan oppleves mer negative gitt den kritiske vinklingen. Samtidig mener utvalget at reportasjen som helhet, ikke gir et ensidig negativt inntrykk av Medox. Det fremgår tydelig at det er gjort uvanlig mye forskning på Medox til kosttilskudd å være, og at det også er gjort interessante funn i forskningen, noe som har ført til at det forskes enda mer på produktet. Det kommer også godt frem at Medox ikke er medisin, men at forskere har en hypotese om at produktet kan ha en helsemessig effekt. Etter utvalgets mening fremstår NRKs publisering som tilstrekkelig balansert og dokumentert. NRK har ikke brutt god presseskikk.»