BA og Anders Nyland får ikke tilgang til dokumenter konkurrenten har fått. Foto: Paul S. Amundsen. Foto: Paul S. Amundsen.
BA og Anders Nyland får ikke tilgang til dokumenter konkurrenten har fått. Foto: Paul S. Amundsen. Foto: Paul S. Amundsen.

– Et klart brudd på offentlighetsloven

Mens Forbrukerrådet mener de bare følger gjeldende praksis.

Publisert Sist oppdatert

Forbrukerrådets forskjellsbehandling av Bergensavisen (BA) og Bergens Tidende (BT) er et soleklart brudd på offentlighetsloven, mener juridisk rådgiver Kristine Foss i Norsk Presseforbund.

BA reagerer på at de ikke får tilgang til en ny undersøkelse fra Forbrukerrådet samtidig som BT. Forbrukerrådet har nemlig inngått en avtale med BT om at de skal være eneste avis i bergensområdet som får den på forhånd.

– Så lenge én har fått innsyn, så kan man ikke nekte andre innsyn, sier Foss. Hun får tydelig støtte av Direktoratet for forvaltning og IKT.

– Bør klage

Foss mener det er merkelig at ikke Forbrukerrådet kjenner bedre til offentlighetsloven. Hun råder BA til å klage inn saken til Forbrukerrådet. Dersom de avviser klagen må Forbrukerrådet ifølge Foss videresende klagen til barne- og likestillingsdepartementet. Dersom BA ikke når fram der, kan de til sist gå gjennom sivilombudsmannen.

– Men det vil forbause meg om de ikke får medhold, siden det helt klart er et brudd på offentlighetsloven.

– Følger praksis

Forbrukerrådets faktasjef Jarle Oppedal mener avtaler om eksklusivitet har vist seg å være nødvendig.

– Vi følger den praksis vi har hatt lenge. Vår erfaring er at det alle får, det dropper de gjerne. Det blir mindre omtale og dårligere kvalitet, kanskje ingenting i det hele tatt. Eksklusivitet hjelper oss å nå forbrukeren.

Oppedal sier han forstår at det er et skille mellom å inngå avtaler med enkelte, og å nekte å gi innsyn når andre redaksjoner ber om det. Han synes imidlertid ikke det høres ut som et godt prinsipp at de da skal måtte utlevere rapporten samtidig.

– Det høres uprinsipielt ut.

– Krysser grensen

Jan Egil Nyland er senior kommunikasjonsrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), som har ansvar for oppfølging av Statens informasjonspolitikk.

Han mener Forbrukerrådet handler i strid med retningslinjene i Statens kommunikasjonspolitikk. Der står det blant annet: «Mediene skal ha lik rett til innsyn. Alle medier skal behandles med respekt og imøtekommenhet når de etterspør informasjon. Som hovedregel bør informasjon

gjøres tilgjengelig for alle medier samtidig.»

– Det å love eksklusivitet er i og for seg ikke direkte galt, men grensen for det akseptable krysses når en aktør nektes innsyn på grunn av en slik avtale. Dette bør også Forbrukerrådet vite.

– Uvanlig

Ifølge Jan Egil Nyland er det ikke vanlig å nekte andre redaksjoner innsyn på grunn av en slik avtale.

– Og en slik avtale er ikke noe man skal drive med som fast praksis, det heller.

Oppedal sier saken er under diskusjon i Forbrukerrådet, og at det fortsatt kan skje at BA får undersøkelsen før den offentliggjøres onsdag.

Ansvarlig redaktør Anders Nyland i BA sier de foreløpig ikke har gått videre med saken, men vil gjøre det før onsdag.

*Oppdatering: Nyland har nå påklaget Forbrukerrådets vedtak.

Powered by Labrador CMS