Kokkvold:

Per Edgar Kokkvold (til høyre) får hele 3.600 Skavlan-klager på bordet i neste møte i Kringkastingsrådet. Her fra et tidligere møte, med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen nærmest og andre representanter for NRK-ledelsen. Foto: Glenn Slydal Johansen
Per Edgar Kokkvold (til høyre) får hele 3.600 Skavlan-klager på bordet i neste møte i Kringkastingsrådet. Her fra et tidligere møte, med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen nærmest og andre representanter for NRK-ledelsen. Foto: Glenn Slydal Johansen

Skavlan-klagene er ikke en kampanje

Seks har klaget til PFU, mens Kringkastingsrådet får 3.600 klager på bordet. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det har vært steile fronter i de sosiale mediene etter Fredrik Skavlans intervju med Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson på Skavlan 27. mars. Mens reaksjonene har vært både færre og mer lavmælte i Sverige, var det tirsdag kommet inn rundt 3.600 klager på Skavlan-intervjuet til Kringkastingsrådet. Rådet skal behandle klagene på sitt møte 23. april.

Se opptaket av Skavlan vs Åkesson her.

Klageflommen etter Skavlan-intervjuet er ikke resultat av noen kampanjeaksjon, opplyser leder av Kringkastingsrådet, Per Edgar Kokkvold.

Det er ikke sikkert at rådet velger å komme med noen uttalelse

- Det ville vært toppen av arroganse å se bort fra disse klagene fordi man ikke liker dem. Men det er ikke sikkert at rådet velger å komme med noen uttalelse. Det må vi drøfte oss fram til under møtet. Det er forskjellige synspunkter i rådet på intervjuet. Så får vi bare håpe at det ikke går etter politiske skiller, sier Kokkvold, som overtok ledervervet for et år siden.

Pressens Faglige Utvalg har til nå, i etterkant av påsken, mottatt seks klager på Skavlan-intervjuet. Klagerne, som alle er enkeltpersoner, har fått den faste tilbakemeldingen om at det må innhentes samtykke fra den fornærmede part, i dette tilfellet Åkesson.

Se Journalistens dekning av Kringkastingsrådet her.

Mange kritikere

KRINGKASTINGSRÅDET

• Kringkastingsrådet er et offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om det tilbud som tilbys publikum.

• Rådet ledes i perioden 2014-17 av tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold. Se alle medlemmer her:

http://www.nrk.no/organisasjon/dette-er-kringkastingsradet-1.3911376

• Rådet uttaler seg om saker både på eget initativ, etter klager fra publikum og i saker kringkastingssjefen forelegger rådet.

• NRKs styre og kringkastingssjefen kan også innhente rådets uttalelser i administrative og økonomiske saker.

• Kringkastingsrådets oppgave er nedfelt i Lov om kringkasting av 1992.

Av den livlige debatten i Norge framgår det at mange finner det unaturlig med denne typen kritisk revolverjournalistikk i et tradisjonelt talkshow, mens andre mener at Skavlan bare gjorde jobben sin i møte med en svært omstridt politiker. Skavlan har uttalt at han ikke har noe å beklage. Åkesson på sin side fortalte til Expressen 1. april at han ikke følte seg ydmyket av Skavlan.

Også i Journalistens spalter har det vært debatt i påsken om Skavlan-intervjuet, som ble sett av 1,2 millioner seere i Norge. Tidligere Ny Tid-redaktør Dag Herbjørnsrud forfattet en kritisk kommentarartikkel om K-rådet. Han mener det er betenkelig at enkelte av rådsmedlemmene har gitt uttrykk for bastante oppfatninger om Skavlan-saken før den er kommet til behandling. Herbjørnsrud er også svært kritisk til den delvis politiske sammensetningen av rådet.

Debatten i kommentarfeltet har involvert medlem av K-rådet, Elin Ørjasæter, som blant annet sier seg uenig med Herbjørnsrud i at rådet er politisert i betydningen partipolitisert.

Kokkvold har selv uttalt seg i saken, blant annet ved å stille spørsmål om det var nødvendig å gå så tett på den fortsatt sykmeldte politikeren.

– Spørsmålet er om det er riktig med tanke på situasjonen til Jimmie Åkesson. Det er det Kringkastingsrådet må finne ut av. Det er også interessant at Åkesson blir avbrutt ofte under intervjuet, sa Kokkvold til nrk.no 29. mars.

Uten sidestykke

Antallet klager til K-rådet etter Skavlan-intervjuet er helt uten sidestykke i rådets historie, ifølge Kokkvold.

- Når det gjelder reaksjonene så er det ingen tvil om at mange av de som ikke liker Åkesson liker Skavlan-intervjuet, mens de som liker Åkesson synes det var pyton. Likevel blir dette for enkelt. Jeg har sett gjennom mange av klagene og svært mange er fra folk som sterkt understreker at de ikke har noen sympati med Sverigedemokraterna. De ble sjokkert og sier at det ikke var dette de hadde forventet, noe som har sammenheng med at Skavlan oppfattes som et talkshow og presenterer seg som et talkshow. Skavlan er en relativt snill og godlynt intervjuer som får folk til å føle seg hjemme i programmet.

Kokkvold sier at han selv ikke ser ikke så mye på Skavlan. Han foretrekker BBCs Jeremy Paxman, som ledet nyhetsprogrammet Newsnight i 25 år inntil i fjor. Paxman var kjent for å grille sine intervjuobjekter, spesielt politikere.

- Han var kjennetegnet av at han ikke tok noen politiske hensyn. Det er viktig når man skal grille politikere, og det må man i hvert fall forvente av en allmennkringkaster som skal etterstrebe objektivitet, sier Kokkvold.

Enorm forskjell

Han understreker at K-rådet må diskutere hvilken sammenheng Skavlan-intervjuet skjedde i, og på hvilken måte det ble gjennomført.

- Det vil rådet kunne klare på en utmerket måte i denne saken. Vi må blant annet se intervjuet i lys av den enorme forskjellen på den svenske og norske offentlighet når det gjelder innvandringsspørsmål. Svenskene diskuterer ikke dette temaet.

Svenskene diskuterer ikke dette temaet

Kokkvold mener det er for lettvint å si at de mange klagene på Skavlan er et resultat av en kampanje, slik Herbjørnsrud er inne på i sin kommentarartikkel. Han peker blant annet på at SD-folk og norske høyreekstreme også var aktive i opprettelsen av den norske Facebook-siden “Boikott Skavlan”, som tirsdag var støttet av 14.231 personer.

- Herbjørnsrud har reagert på politisk grunnlag og misliker reaksjonene. Det ville være grenseløst arrogant å se bort fra tusenvis av klager fordi man misliker dem. Han ser bort fra at de kan ha en annen bakgrunn enn det han tror.

Grille i alle retninger

- Hvilken bakgrunn tenker du på?
 
- At det ikke er slik et talkshow skal være. Hvorfor grilles Åkesson og ingen andre? Det er svært mange av klagerne som understreker dette. Selv mener jeg at skal man grille, så må man sørge for objektivitet ved å grille i alle politiske retninger, inkludert politikere som befinner seg i midten og som aldri har gitt uttrykk for en mening som kan tenkes å være farlig. Dette vil nok flere av rådets medlemmer være opptatt av å gjennomgå. Samtidig er det, som Per Egil Hegge skrev en gang, en god journalistisk leveregel at man ikke selv skal bli en del av den historien man forteller. Det er Skavlan blitt her.
 
Kokkvold understreker at han selv har bestrebet seg på å ikke avsi noen dom i denne saken, men har begrenset seg til å påpeke hva som kan tenkes å være problematisk.
 
- Jeg vil gjerne lytte til debatten i rådet før jeg konkluderer. Den ligger an til å bli interessant, sier han.
Powered by Labrador CMS