Erling Omvik. Foto: Helge Wekre
Erling Omvik. Foto: Helge Wekre

Sterk inntektsvekst på nett for FB

Fredriksstad Blad har økt annonseinntektene på nett med 133 prosent etter radikal omlegging.

Publisert Sist oppdatert

FB ble utfordret fra eierne i Edda Media om å øke satsingen på nett kraftig.

– Bakteppet var et tungt år i 2009 der vi måtte legge ned søndagsutgaven og solgte nærradiovirksomheten, sa redaktør Erling Omvik på et seminar i regi av New Media Network torsdag.

Vil bli landets mest moderne

Han og nyhetsredaktør Roy Freddy Andersen hadde tatt seg turen til Oslo for å fortelle hvorfor de vil at FB skal bli det mest moderne mediehuset i Norge.

– Med moderne mener jeg ikke i form av teknikk, men at vi skal være lengst fram i forhold til hvordan vi er organisert og jobber.

Da prosjektet startet var FB forholdsvis tradisjonelt organisert og hadde atskilt nett- og papirredaksjon. Totalt brukte avisen ti prosent av ressursene på nettsatsingen. Det ble det en markant forandring på fra nyttår.

– Det var en inngrodd holdning at vi ikke kunne tjene penger på nett og at å bruke ytterligere ressurser der ville bidra til å sage av den grenen vi satt på. Vi arbeidet ut fra mottoet at flere lesere på nett ville gi økte inntekter og at nett og papir nå skulle være likestilte kanaler.

Måtte søke jobbene på nytt

Et første skritt på veien til å klare målsettingen om å doble antall lesere på nett innen 2012, var å endre organiseringen.

– Alle redaksjonelle medarbeidere ble fristilt og måtte søke på de ledige jobbene. Resultatet var at cirka en tredel skiftet jobb, sier Andersen. Han legger til at det har vært en utfordring å få folk til å innstille seg på å tenke annerledes enn tidligere. FBs slagord «Ille bra» fikk en avlegger i «Like bra» som skal gi en pekepinn på satsingen i de to kanalene.

Av de 44 redaksjonelle medarbeiderne i FB var bare 23 skrivende, så å dele redaksjonen i to var ikke en farbar vei.

– Med ferieavvikling, avspasering og turnus osv. kunne det fort blitt under ti som skulle fylle avisen og det ville ikke gått. Det krevde et radikalt nytt tankesett hvor alle leverer til papir og nett, sier Andersen.

Har økt omsetningen betydelig

Inntektene fra nettvirksomheten sto for omtrent ti prosent av FBs inntekter i fjor. I år ser det atskillig bedre ut. I januar sto nettet for 16 prosent av inntektene og det har gått videre oppover i februar og mars. April er ifølge Omberg allerede over budsjett.

– Vi har økt omsetningen med 133 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det beste er at det ikke har gått ut over annonseinntektene på papir. Det har vært en økning også der.

Trafikkmessig er de imidlertid bare komme delvis i gang med arbeidet fram mot en dobling av trafikken.

– Vi la om redaksjonene og har måttet gjøre en del justeringer underveis. Opp i alt dette har vi også innført nytt publiseringssystem. Det er vel først nå at vi kan si at vi er ordentlig i gang, sier Andersen.

Fredriksstad Blads nettsider hadde på siste Forbruker&Media rundt 32.000 unike brukere.